Szkoła podstawowa nr 4 w Będzinie

Projekty i programy edukacyjne

Nasza szkoła nawiązała międzynarodową współpracę w ramach programu eTwinning. Klasa Va współtworzy projekt „Let's meet new friends!” ze szkołą podstawową w Vilanova i la Geltrú. Uczniowie otrzymali już pierwsze listy od rówieśników z Hiszpanii i pracują nad odpowiedziami. Celem projektu jest pogłębienie umiejętności posługiwania się...

Klasy: 1b, 2a i 3c biorą udział w projekcie edukacyjnym "Zdrowo jem, więcej wiem". Projekt skierowany do uczniów i nauczycieli z zerówek i klasy I-III ze szkół podstawowych. Trwa cały rok szkolny i jest podzielony na 3 etapy (jesień, zima, wiosna). Głównym celem projektu jest zatem wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez...

Klasa 1b bierze udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym "Uczymy dzieci programować". Jest to inicjatywa mająca na celu propagowanie nauki programowania wśród dzieci. Logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, szukanie różnych rozwiązań, analizowanie ich i wybieranie tych najbardziej optymalnych to umiejętności, które warto...

"Będzińskie Szkoły Górą!- różne możliwości, te same szanse" Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WSL 2014-2020. Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych uczniów będzińskich szkół podstawowych i gimnazjów, zwiększający ich szansę na dalszą edukację i rozwój społeczno-zawodowy. W ramach zadań...

Od października do listopada 2018 r. w szkole był realizowany program „Wychowanie przez czytanie – z książką w świat wartości”, Był on częścią kampanii społecznej "Cała Polska czyta dzieciom". Celem programu było zapoznanie uczniów z pozytywnymi wartościami, pokazanie korzyści płynących z ich zastosowania na co dzień. Kolejnym celem było...

W 2016 roku szkoła rozpoczęła współpracę międzynarodową w ramach programu e-Twinning. Program ten umożliwia naszej szkole realizację projektów edukacyjnych we współpracy ze szkołami z zagranicy, z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Tematyka projektów nawiązuje do podstawy programowej oraz zainteresowań uczniów. Podczas realizacji...

Szkoła realizuje projekt edukacyjny „Lepsza Szkoła” prowadzony przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe - Sesje z plusem. Sesje z plusem to wygodne i praktyczne narzędzie do systematycznego sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów szkoły podstawowej z zakresu matematyki oraz do monitorowania i analizy ich postępów w nauce podczas całego roku szkolnego. Projekt...

Oddział Przedszkolny "Sówki" bierze udział w niezwykłym projekcie edukacyjnym "Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury". Jego celem jest rozbudzenie wśród dzieci zamiłowania do książek. Dzieci wspólnie z wychowawcami wybrały grupową maskotkę - Misia, który przez cały rok będzie podróżował po ich domach i słuchał bajek czytanych przez rodziców....