Z kulturą mi do twarzy

Uczniowie klas 4a i 4b w roku szkolnym 2021 – 2022 biorą udział w MIĘDZYNARODOWYM PROJEKCIE EDUKACYJNYM “Z kulturą mi do twarzy”

Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021 /2022
punkt 1 – wspomaganie wychowawczej roli rodziny;
punkt 2 – wychowanie do wartości, zaangażowanie społeczne;
punkt 3 – wprowadzenie w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacja patriotyczna, poznawanie polskiej kultury.

Koordynatorem projektu jest nauczycielka języka polskiego Urszula Kwapisz.