Szkoła podstawowa nr 4 w Będzinie

Egzamin ósmoklasisty

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Termin główny 1. język polski –25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00; czas pracy 120minut (dostosowania do 180minut) 2.matematyka –26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00; czas pracy 100 minut (dostosowania do 150 minut) 3. język angielski – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz.9:00, czas pracy 90 minut (dostosowania do 135 minut)...

język polski klasa A  64% klasa B  58% szkoła 61% gmina 57% kraj 59% matematyka klasa A  41% klasa B  42% szkoła 42% gmina 42% kraj 46% język angielski klasa A  64% klasa B  49% szkoła 56% gmina 55% kraj 54% język niemiecki klasa A  30% gmina 38% kraj...

Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będą wydawane przed wejściem do szkoły w dniu 31 lipca 2020 roku - uczniom klasy 8a od godziny 10.00 - uczniom klasy 8b od godziny 11.00 Prosimy o zachowanie dystansu społecznego oraz zasłanianie ust i nosa. Każdy uczeń przynosi ze sobą własnych długopis. Wyniki można sprawdzić również na stronie...

**W dniach egzaminu ósmoklasisty klasa 8b przychodzi o godzinie 8.15 a klasa 8a o 8.30. Wejście do szkoły będzie od strony ulicy do przewiązki przy hali sportowej. **

Prosimy Uczniów klas ósmych i ich Rodziców o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole podczas egzaminu ósmoklasisty. Zamieszczamy również wytyczne GIS, MZ i MEN dotyczące przeprowadzania egzaminów

" Warszawa, 26 marca 2020 roku Próbny egzamin ósmoklasisty – informacja MEN i CKE Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego...

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego...

Poniżej znajduje się prezentacja dotycząca zasad rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w roku 2020

j. polski 52,3 % - wynik szkoły; kl.8a 61,44 %; kl. 8b 52,3 % matematyka 32,1 % - wynik szkoły; kl.8a 43,80 %; kl. 8b 20,43 % j. angielski 47,2 % - wynik szkoły; kl.8a 54,78 %; kl. 8b 39,74 % więcej informacji na stronie https://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php