Szkoła podstawowa nr 4 w Będzinie

Dla Rodziców

Szanowni Rodzice Z uwagi na pojawiające się pytania dotyczące problemu wszawicy chcemy przypomnieć, że obowiązek sprawdzania czystości skóry głowy spoczywa na rodzicach/prawnych opiekunach dziecka. W szkole odnotowano sporadyczne przypadki zakażenia wszawicą. Były one zgłaszane przez rodziców uczniów lub zauważone przez pielęgniarkę szkolną. W każdym...

W roku szkolnym 2018/2019 decyzją proboszcza parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Będzinie rekolekcje wielkopostne dla uczniów SP nr 4 nie będą się odbywały w czasie zajęć dydaktycznych w szkole.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami wykorzystywanymi podczas realizacji programu profilaktyki czerniaka. Organizatorem akcji jest Studenckie Koło Naukowe Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie we współpracy z Akademią Czerniaka – sekcją naukową Polskiego...

Na początku maja w szkole odbędzie się Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych – TIMSS. W Polsce badania prowadzi Instytut Badań Edukacyjnych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Badanie realizowane jest grupowo i obejmie klasę IV a  i  klasę IV b (klasy zostały wybrane drogą losowania przez prowadzących...

W dniu 7 marca 2019 r. przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej przeprowadzili w SP nr 4 ocenę obciążenia uczniów ciężarem tornistrów. Zważono 278 uczniów oraz ich tornistry. Pomiarów dokonano w gabinecie pomocy przedmedycznej we wszystkich klasach. Ocenie poddano dwa pomiary, jeden to ciężar ciała ucznia,...

27 marca o godz. 16.30 w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Wojkowicach, ul. Jana Sobieskiego 211 b odbędą się targi edukacyjne dla Rodziców i Uczniów klas ósmych. Swoje oferty edukacyjne przedstawią szkoły ponadpodstawowe z: Będzina, Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Piekar śląskich, Siemianowic, Bytomia. W imieniu organizatorów serdecznie...

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Po raz pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019. Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem...

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019 Zimowa przerwa świąteczna: 24.12.2018 r. - 1.01.2019 r. Ferie zimowe: 11.02.2019 - 24.02.2019 r. Wiosenna przerwa świąteczna: 18.04.2019 r. - 23.04.2019 r. Zakończenie roku szkolnego: 21.06.2019 r. Ferie letnie: 22.06.2019 – 31.08.2019 r. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 2 listopada 2018 r. 15 - 16 - 17 kwietnia...

Godziny lekcyjne godz. od 8.00 do 8.45 (przerwa 10 minut) godz. od 8.55 do 9.40 (przerwa 10 minut) godz. od 9.50 do 10.35 (przerwa 10 minut) godz. od 10.45 do 11.30 (przerwa 20 minut) godz. od 11.50 do 12.35 (przerwa 20 minut) godz. od 12.55 do 13.40 (przerwa 10 minut) godz. od 13.50 do 14.35 (przerwa 10 minut) godz. od 14.45 do 15.30

Koła zainteresowań: plastyczne – mgr Patrycja Hetmańczyk-Bryła czwartek od 13.50 do 14.35 teatralne – mgr Jadwiga Gaweł muzyczne – mgr Aleksandra Marko - Lech czwartek od 13.55 do 14.40 plastyczne – mgr Ewa Lacek wtorek od 14.50 do 15.35 taneczne – mgr Monika Piwońska wtorek od 14.35 do 15.30 redakcyjne – mgr Urszula Kwapisz...

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz....

Uczestnik wycieczki szkolnej zobowiązany jest do: Złożenia w określonym terminie pisemnego oświadczenia rodziców. Zabrania na wycieczkę aktualnej legitymacji szkolnej. Ubrania się w odzież stosowną do warunków i miejsca wyjazdu. Punktualnego przyjścia na miejsce zbiórki. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa ustalonych i omówionych przez kierownika...