Szkoła podstawowa nr 4 w Będzinie

Dla Rodziców

**Od 21 września 2020 ** w szkole prowadzone będą zajęcia w ramach „Programu profilaktyki zachowań ryzykownych” finansowane z budżetu gminy Będzin. Zajęcia poprowadzi przedstawicielka Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” „Kapitał sensu” w Warszawie. Celem powyższych działań profilaktycznych będzie wspomaganie procesu...

Godziny lekcyjne godz. od 8.00 do 8.45 (przerwa 10 minut) godz. od 8.55 do 9.40 (przerwa 10 minut) godz. od 9.50 do 10.35 (przerwa 10 minut) godz. od 10.45 do 11.30 (przerwa 20 minut) godz. od 11.50 do 12.35 (przerwa 20 minut) godz. od 12.55 do 13.40 (przerwa 10 minut) godz. od 13.50 do 14.35 (przerwa 10 minut) godz. od 14.45 do 15.30

Jednym z popularnych wakacyjnych kierunków są góry. Zanim jednak wybierzemy się na górską wycieczkę, warto zadać sobie kilka pytań. A mianowicie… link z materiałami

Czy umiesz rozmawiać z dzieckiem? Przemawiasz czy rozmawiasz? Jak pokierować rozmową w trudnych dla dziecka sytuacjach, aby rozmowa ta była możliwie najbardziej satysfakcjonująca dla was obydwojga? Może odpowiedzi na te pytania nakłonią Cię do zastanowienia i przemyślenia: czy nie warto czegoś zmienić w stosunkach z moim dzieckiem? Poniżej...

Pozwolić dorosnąć i pozostać wsparciem! Adolescencja jest okresem życia pomiędzy dzieciństwem a dorosłością. Okres ten dzieli się na dwie fazy: dorastanie i młodzieńczość. Pierwsza faza jest czasem intensywnych przemian organizmu i psychiki. Ten trudny emocjonalnie okres często doprowadza młodych ludzi do kryzysu. Celem nadrzędnym staje się...

Drodzy Rodzice, Filharmonia Śląska im. H.M. Góreckiego zaprasza na muzyczne warsztaty internetowe kierowane do dzieci w wieku od 3 do 10 lat. Wszystkie dzieci, które spragnione są kontaktu z muzyką, radości jaką niesie i tęsknią za wspólnym śpiewaniem, zapraszamy do udziału w internetowych warsztatach Filharmonii Śląskiej #zostańwdomu...

Prosimy Rodziców o zapoznanie się ze wskazówkami dotyczącymi organizacji warunków do nauki w domu. Organizacja warunków do nauki w domu – higiena pracy Zadbaj o: - odpowiednie ustawienie biurka/stołu (przy oknie, maksymalne wykorzystanie naturalnego światła, ustawienie w ten sposób, by uczeń nie zasłaniał sobie światła, ale z ...

Praktyczne porady jak organizować kształcenie na odległość. Wobec licznych pytań i wątpliwości,co należy rozumieć pod pojęciem nauki ucznia w domu oraz czym są zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, powstał materiał, który w przejrzysty sposób opisuje istotę tych zajęć. Kształcenie z wykorzystaniem metod...

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z nauczaniem na odległość Zgodnie z  art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego...

Drodzy Rodzice, W związku z pandemią koronawirusa, proszę, aby w tym trudnym okresie, szczególną uwagę poświęcić dzieciom, które teraz potrzebują Was najbardziej. Psychika dziecka nie jest wystarczająco przygotowana, aby poradzić sobie z natłokiem informacyjnym, jaki wylewa się ze wszelkich źródeł. Dziecko nie zawsze rozumie treść komunikatów lecz...

Szanowni Państwo! Za nami tydzień zdalnego nauczania, sytuacji nowej i trudnej dla każdej ze stron – Uczniów, Rodziców i Nauczycieli. Cały czas pracujemy nad wypracowaniem sposobów, jak najkorzystniejszej komunikacji z uczniami. Zdajemy sobie sprawę z problemów, które mogą wystąpić – braki w sprzęcie IT, słaby sygnał internetowy, ograniczony...

Szanowni Rodzice, w czasie zawieszenia zajęć, nauczyciele wyznaczają uczniom zadania do wykonania, umieszczając je w e-dzienniku, w zakładce „zadania domowe”. Po uprzednim kontakcie z Rodzicami część nauczycieli przesyła informację pocztą elektroniczną lub SMS. Pozostałe materiały umieszczane na platformach gov. i men. są tylko materiałami...

RODZICE! NAUCZANIE W okresie zawieszenia zajęć nasz szkoła prowadzi formę "nauczania domowego" z wykorzystaniem e-dziennika. W związku z tym, informacje dotyczące nauczania: jednostki lekcyjne w podręcznikach do przeczytania, ćwiczenia, inne formy pracy ucznia będą przesyłane przez poszczególnych nauczycieli na Państwa adresy mailowe lub jako praca...

Od dnia 12 marca do 25 marca 2020 r. zajęcia w szkole zostają zawieszone. Zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji...

Szanowni Państwo, w związku ze wzmożoną zachorowalnością na grypę i choroby grypopodobne oraz zagrożeniem wystąpienia przypadków zarażenia wirusem COVID – 19 dyrektor szkoły informuje, że zapewnia się dzieciom stały dostęp do mydła i ręczników papierowych w toaletach. Przy wejściu do szkoły znajduje się podajnik z płynem dezynfekującym dla...

Szanowni Państwo! W szkole prowadzimy żywienie dla 260 uczniów i dzieci z oddziałów przedszkolnych. Jest to duże przedsięwzięcie pod względem logistycznym, zarówno jeżeli chodzi o przygotowanie, wydawanie posiłków jak i rozliczenia finansowe. Uczniów prosimy o przestrzeganie wyznaczonej dla każdej klasy pory obiadu. Do Rodziców zwracamy się...

W szkolnych łazienkach jest ciepła woda, pojemniki na mydło i papier toaletowy - uzupełniane na bieżąco. W żadnym wypadku nie prosimy uczniów aby przynosili ww. artykuły z domu. W niektórych klasach znajdują się ręczniki i papier toaletowy lub mydło w płynie. Jest to jednak własna inicjatywa zespołów klasowych lub rodziców. Niestety problem...

E-papierosy oraz tytoń podgrzewany postrzegane są jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się one szczególnie atrakcyjne. Pozwalają one ukryć młodzieży nawyk palenia. Tym samym eliminują istotny czynnik chroniący przed sięganiem po papierosy, jakim jest strach przed wykryciem nałogu przez rodziców. Dlatego też w łatwy sposób otwierają furtkę do palenia...

Najpoważniejszym zniekształceniem kręgosłupa jest skolioza. Charakteryzuje ją skrzywienie w kształcie litery S lub C. Postęp skoliozy związany jest z okresem przyspieszonego wzrostu dziecka (między 7-8 i 12-13 rokiem życia), szczególnie przed okresem dojrzewania. Pilna obserwacja przez rodziców i nauczycieli pozwala na wczesne wykrycie skoliozy...

SMOG - rady dla rodziców Szkodliwemu wpływowi zanieczyszczeń na zdrowie dzieci można do pewnego stopnia przeciwdziałać. Sprawdzaj jakość powietrza. Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska podają na swoich stronach internetowych ostrzeżenia, gdy stężenie zanieczyszczeń jest bezpośrednio groźne dla zdrowia. Zachęcaj dziecko, aby oddychało przez nos. To...

Szanowni Państwo! Mamy ogromną przyjemność poinformować, że nasza szkoła została zakwalifikowana, jako jedna z 300 szkół w Polsce, do III edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych DO HYMNU organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie oraz Stowarzyszenie IUVENALES CANTORES LODZIENSES - PRO EUROPE w Łodzi.

Decyzją ustawodawcy art. 90t ust. 4 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 poz. 1481 ze zm.) przyjął nowe brzmienie ograniczające adresatów przyjętych przez samorządy lokalnych programów wspierających uzdolnione dzieci i młodzież do uczniów pobierających naukę na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego. Zmiana prawa oświatowego w zakresie...

Wady postawy stały się współcześnie zjawiskiem społecznym, obejmują znaczny odsetek dzieci i młodzieży. Postawa ciała rozwija się prawidłowo, gdy zapewnione są: • prawidłowa budowa aparatu ruchu, a w szczególności układu kostno-stawowego; • właściwe funkcjonowanie układu mięśniowego i sterującego tą czynnością układu nerwowego. W...

Rozpoczęcie roku szkolnego: 02.09.2019 r. Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2019 r. - 31.12.2019 r. Ferie zimowe: 13.01.2020 r. - 26.01.2020 r. Wiosenna przerwa świąteczna: 09.04.2020 r. - 14.04.2020 r. Zakończenie roku szkolnego: 26.06.2020 r. Ferie letnie: 27.06.2020 – 31.08.2020 r. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 14 październik 2019 r. - Dzień...

Szanowni Rodzice, informujemy, że przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW. To rodzice...

Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020 Klasy I - 9 września 2019 roku o godzinie 17.00 Klasy II - 16 września 2019 roku o godzinie 16.30 Klasy III-VIII - 17 września 2019 roku o godzinie 16.30 04.11.2019 r. klasy I-III 05.11.2019r. klasy IV - VIII 09.12.2019 r. klasy I-III 10.12.2019 r. klasy IV - VIII...

W dniu 7 marca 2019 r. przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej przeprowadzili w SP nr 4 ocenę obciążenia uczniów ciężarem tornistrów. Zważono 278 uczniów oraz ich tornistry. Pomiarów dokonano w gabinecie pomocy przedmedycznej we wszystkich klasach. Ocenie poddano dwa pomiary, jeden to ciężar ciała ucznia,...

Koła zainteresowań w roku szkolnym 2019/2020: plastyczne – mgr Ewa Lacek teatralne – mgr Jadwiga Gaweł czwartek 8 godz. lekcyjna muzyczne – mgr Aleksandra Marko - Lech czwartek 8 godz. lekcyjna taneczne – mgr Monika Piwońska wtorek 6 godz. lekcyjna redakcyjne – mgr Małgorzata Lubojańska fotograficzne - mgr Agnieszka Michalska...

Szanowni Rodzice Z uwagi na pojawiające się pytania dotyczące problemu wszawicy chcemy przypomnieć, że obowiązek sprawdzania czystości skóry głowy spoczywa na rodzicach/prawnych opiekunach dziecka. W szkole odnotowano sporadyczne przypadki zakażenia wszawicą. Były one zgłaszane przez rodziców uczniów lub zauważone przez pielęgniarkę szkolną. W każdym...

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami wykorzystywanymi podczas realizacji programu profilaktyki czerniaka. Organizatorem akcji jest Studenckie Koło Naukowe Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie we współpracy z Akademią Czerniaka – sekcją naukową Polskiego...

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Po raz pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony został w roku szkolnym 2018/2019. Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem...

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz....