Szkoła podstawowa nr 4 w Będzinie

Dla Rodziców

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Po raz pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019. Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem...

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019 Zimowa przerwa świąteczna: 24.12.2018 r. - 1.01.2019 r. Ferie zimowe: 11.02.2019 - 24.02.2019 r. Wiosenna przerwa świąteczna: 18.04.2019 r. - 23.04.2019 r. Zakończenie roku szkolnego: 21.06.2019 r. Ferie letnie: 22.06.2019 – 31.08.2019 r. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 2 listopada 2018 r. 15 - 16 - 17 kwietnia...

Godziny lekcyjne godz. od 8.00 do 8.45 (przerwa 10 minut) godz. od 8.55 do 9.40 (przerwa 10 minut) godz. od 9.50 do 10.35 (przerwa 10 minut) godz. od 10.45 do 11.30 (przerwa 20 minut) godz. od 11.50 do 12.35 (przerwa 20 minut) godz. od 12.55 do 13.40 (przerwa 10 minut) godz. od 13.50 do 14.35 (przerwa 10 minut) godz. od 14.45 do 15.30

Koła zainteresowań: plastyczne – mgr Patrycja Hetmańczyk-Bryła czwartek od 13.50 do 14.35 teatralne – mgr Jadwiga Gaweł muzyczne – mgr Aleksandra Marko - Lech czwartek od 13.55 do 14.40 plastyczne – mgr Ewa Lacek wtorek od 14.50 do 15.35 taneczne – mgr Monika Piwońska wtorek od 14.35 do 15.30 redakcyjne – mgr Urszula Kwapisz...

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz....

Uczestnik wycieczki szkolnej zobowiązany jest do: Złożenia w określonym terminie pisemnego oświadczenia rodziców. Zabrania na wycieczkę aktualnej legitymacji szkolnej. Ubrania się w odzież stosowną do warunków i miejsca wyjazdu. Punktualnego przyjścia na miejsce zbiórki. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa ustalonych i omówionych przez kierownika...