Szkoła podstawowa nr 4 w Będzinie

Rekrutacja

Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 4, które ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej, przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia - dokument:** Zgłoszenie do klasy I szkoły podstawowej ** Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podlegają obowiązkowi rekrutacji i przyjmowane są do szkoły, jeżeli ta dysponuje wolnymi miejscami.

Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 4  składają deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w terminie od 1 do 17 lutego 2023 roku. Rekrutacji podlegają tylko dzieci, które nie uczęszczały w roku szkolnym 2022/23 do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr...

Informujemy, że zgodnie z obowiązującą procedurą rekrutacji do prowadzonych przez Miasto Będzin przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 10 kwietnia 2020 roku o godz. 14.00 zostaną ogłoszone listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25...

Zmiana zasad przyjmowania wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej Wnioski o  przyjęcie dziecka do klasy I  prowadzonej przez miasto Będzin szkoły podstawowej, organizującej rekrutację na wolne miejsca, przyjmowane będą do 27 marca br., tj ustalonego wcześniej terminu. Ze względu na sytuację zagrożenia...

Zmiana zasad przyjmowania wniosków o przyjęcie do przedszkola miejskiego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej Wnioski o  przyjęcie dziecka do prowadzonego przez miasto Będzin przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmowane będą do 27 marca br., tj. ustalonego wcześniej terminu. Ze względu na...