Szkoła podstawowa nr 4 w Będzinie

Rekrutacja

Szkoła Podstawowa nr 4 w Będzinie ogłasza w dniach 11 - 15 maja 2020 roku rekrutację uzupełniającą - nabór do oddziału przedszkolnego. Zainteresowanych rodziców/opiekunów prosimy o zapoznanie się z umieszczonymi poniżej postami "Nabór do oddziałów przedszkolnych na rok 2020/21" "Zmiana zasad przyjmowania wniosków - do oddziału przedszkolnego"

Informujemy, że zgodnie z obowiązującą procedurą rekrutacji do prowadzonych przez Miasto Będzin przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 10 kwietnia 2020 roku o godz. 14.00 zostaną ogłoszone listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25...

Zmiana zasad przyjmowania wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej Wnioski o  przyjęcie dziecka do klasy I  prowadzonej przez miasto Będzin szkoły podstawowej, organizującej rekrutację na wolne miejsca, przyjmowane będą do 27 marca br., tj ustalonego wcześniej terminu. Ze względu na sytuację zagrożenia...

Zmiana zasad przyjmowania wniosków o przyjęcie do przedszkola miejskiego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej Wnioski o  przyjęcie dziecka do prowadzonego przez miasto Będzin przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmowane będą do 27 marca br., tj. ustalonego wcześniej terminu. Ze względu na...

W związku z zawieszeniem zajęć edukacyjnych na okres 12.03 - 25.03 2020 r. szkoła pozostaje zamknięta. Rodzice chcący złożyć dokumentację dotycząca rekrutacji, proszeni są o przesłanie na adres szkoły podpisanego skanu. Dokumenty w formie papierowej będzie można dostarczyć do sekretariatu szkoły po 25 marca. skrzynka szkoły: sp4bedzin@sp4.bedzi.pl

Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Rekrutację do klasy pierwszej organizuje...

Kontynuacja wychowania przedszkolnego: Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka, które aktualnie korzysta z usług publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w terminie od 3 lutego do 21 lutego 2020...