Szkoła podstawowa nr 4 w Będzinie

Stołówka szkolna

Informujemy rodziców dzieci, które korzystają z żywienia (obiady), że wpłat należy dokonywać na konto szkoły, nie później, niż do 5-go dnia miesiąca. Informację o kwocie należnej do zapłaty za dany miesiąc otrzymają Państwo za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Szanowni Państwo, żywienie dzieci szkolnych rozpoczyna się 06.09.2021r. Kwota do wpłaty za miesiąc wrzesień to 76zł. Przypominamy, że wpłat należy dokonywać do 5-tego każdego miesiąca. Numer konta do wpłat: 16 1050 1227 1000 0023 0092 7478

Regulamin żywienia W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, a w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 4 w Będzinie istnieje możliwość korzystania z wyżywienia obejmującego jeden posiłek – obiad dwudaniowy. 1. Do korzystania z posiłków przygotowywanych przez...