Szkoła podstawowa nr 4 w Będzinie

Zapytania ofertowe

Szanowni Państwo, zapraszamy do składania oferty w ramach programu Aktywna tablica 2023. Niezbędne dokumenty umieszczone są poniżej, jako załączniki.

Będzin, 31.01.2022 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZAMAWIAJĄCY Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stanisława Staszica 42 – 500 Będzin, ul. Wisławy Szymborskiej 1 NIP: 625 126 45 97 REGON: 000726300 NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO „Dostawa wyposażenia i sprzętu do pracowni specjalistycznych w Szkole Podstawowej nr...

Będzin, 6.12.2021 Zapytanie ofertowe zamówienia o wartości poniżej 130 000 ZŁOTYCH I. ZAMAWIAJĄCY: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stanisława Staszica w Będzinie REGON: 49561 NIP:6251264248 Kontakt w sprawie zamówienia: tel. 322674597 e-mail: sp4bedzin@sp4.bedzin.pl II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: – dostawa wyposażenia...

Będzin, 21.10.2021 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZAMAWIAJĄCY Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stanisława Staszica 42 – 500 Będzin, ul. Wisławy Szymborskiej 1 NIP: 625 126 45 97 REGON: 000726300 NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO „Roboty posadzkowe salki gimnastycznej oraz malarskie łącznika w Szkole Podstawowej nr...

Będzin, dnia 05.10.2021r. ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 130 000 ZŁOTYCH I. ZAMAWIAJĄCY: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stanisława Staszica w Będzinie II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – robota budowlana : „Roboty posadzkowe salki gimnastycznej...