Maseczki i przyłbice

Biorąc pod uwagę pogarszającą się sytuację sanitarno-epidemiologiczną, związaną z  licznymi zakażeniami SARS-CoV- 2 , prosimy o przestrzeganie przez dzieci obowiązku noszenia osłony ust i nosa w przestrzeni publicznej: droga do i ze szkoły, wejście do szkoły, szatnia. Ciągle zdarzają się uczniowie, którzy nie przestrzegają obowiązku zasłaniania nosa i ust podczas przerw. Nie chcemy ograniczać uczniom swobody przemieszczania się po szkole.
Przy klasach znajdują się ławeczki, na których dzieci mogą usiąść podczas spożywania śniadanie. Po posiłku uczeń zakłada maseczkę na dalszą część przerwy.
Prosimy rodziców o przeprowadzenie rozmów z dziećmi nt zachowania higieny w czasie epidemii.
Tylko zintegrowane oddziaływania przynoszą efekty. Dbajmy o siebie nawzajem!