Szkoła podstawowa nr 4 w Będzinie

Czwórka w e-Twinning

Czwórka w e-Twinning

Czwórka w e-Twinning

W 2016 roku szkoła rozpoczęła współpracę międzynarodową w ramach programu e-Twinning. Program ten umożliwia naszej szkole realizację projektów edukacyjnych we współpracy ze szkołami z zagranicy, z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Tematyka projektów nawiązuje do podstawy programowej oraz zainteresowań uczniów. Podczas realizacji projektów uczniowie doskonalili znajomość języka angielskiego, poznawali kulturę innych krajów. Uczyli się, jak zaistnieć w kulturze globalnej, jednocześnie nie tracąc własnej tożsamości, promowali swój kraj i jego dorobek kulturowy. W ciągu tych trzech lat nawiązaliśmy współpracę ze szkołami w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji, Turcji, Portugalii, Estonnii, Włoch, Szwecji, Gruzji, Albanii.

Projekty 2018/2019

  1. Karta dla Polski – w tym projekcie w nietypowy sposób uczciliśmy polskie święto narodowe - Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada. Zespoły tworzyły papierowe lub cyfrowe (wykonane w dowolnym programie graficznym) karty z życzeniami dla Polski.

  2. Values, our Cultural Hertitage- projekt był częścią tematów "Boże Narodzenie" i "Europejski rok 2018: Europejskie dziedzictwo kulturowe". Uczniowie dzielili się świątecznymi tradycjami charakterystycznymi dla ich krajów i wspólnie budowali "Christmas Tree of Values", wychwalając wartości, które są kulturowo przekazywane między pokoleniami i są powszechne na całym świecie. Ogólnym celem było poznanie i poszanowanie różnych kultur. Kartki świąteczne były tworzone w kształcie ręki z wiadomościami nawiązującymi do wartości w języku ojczystym każdego partnera.

  3. Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek- projekt polegała na napisaniu historii jednej skarpetki. Podstawą do realizacji projektu jest książka Justyny Bednarek "Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek".

  4. Tropiciele Murali, graffiti lub inny artystyczny street art . Celem projektu było zainteresowanie uczniów sztuka uliczną, rozumianą jako tekst kultury.

Projekty w  poprzednich latach:

  1. I love Winne Pooch (Kocham Kubusia Puchatka) - dzieci tworzyły ilustracje do fragmentu książki „Kubuś Puchatek”. Głównym celem projektu było rozwijanie talentów artystycznych i kreatywności dzieci, rozbudzanie zainteresowań dzieci książką A. A. Milne.

  2. Christmas time – (Świąteczny czas) Celem projektu było poznanie zwyczajów świątecznych innych krajów, wykonanie świątecznych dekoracji..

  3. Legends and objects of our town; Dzieci poznawały legendy związane ze swoim miastem.

Galeria zdjęć