DLA POPRAWNEJ POLSZCZYZNY

DLA POPRAWNEJ POLSZCZYZNY

W październiku 2021 r. przystępujemy do ogólnopolskiej kampanii społecznej "Dla poprawnej polszczyzny"

Harmonogram działań:
1. przygotowanie plakatu promującego kampanię
2. udział w rodzinnym Dyktandzie
3. przygotowanie plakatu „Stop! Przystanek Ortograficzny”
4. organizacja Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego (21 lutego 2022)
5. przeprowadzenie akcji „ W naszym domu dbamy o poprawną polszczyznę” (kwiecień 2022- wywieszanie na ogrodzeniach, balkonach, w oknach logo kampanii)
6. podsumowanie kampanii, happening (maj 2022 ).