Lepsza Szkoła

Lepsza Szkoła

Szkoła realizuje projekt edukacyjny „Lepsza Szkoła” prowadzony przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe - Sesje z plusem.

Sesje z plusem to wygodne i praktyczne narzędzie do systematycznego sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów szkoły podstawowej z zakresu matematyki oraz do monitorowania i analizy ich postępów w nauce podczas całego roku szkolnego.

Projekt obejmuje trzy standaryzowane testy w ciągu roku szkolnego:
1 - na wejście – do diagnozy wstępnej na początku roku,
2 - w połowie roku szkolnego – sprawdzający postępy uczniów za I półrocze
3 - na koniec roku szkolnego – sprawdzający postępy uczniów za cały rok szkolny.

Po każdym teście przedstawiana jest analiza wyników:
- wyniki każdego ucznia oraz całej klasy na tle rezultatów szkolnych i ogólnopolskich,
- informacja, które z typów zadań sprawiają uczniom najwięcej trudności,
- miarodajne dane do analizy dotychczasowych metod pracy,
- materiał do prezentacji wyników w postaci diagramów i wykresów,
- raporty progresywne pokazujące dynamikę postępów uczniów po kolejnych testach dla poszczególnych uczniów, dla całej klasy i szkoły.