Miedzynarodowy Projekt Edukacyjny

Miedzynarodowy Projekt Edukacyjny

W tym roku szkolnym nasza szkoła realizuje międzynarodowy projekt pt."Piękna Nasza Polska Cała".