Szkoła podstawowa nr 4 w Będzinie

Strona główna

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Będzinie informuje, że od 1 marca do 26 marca 2021 roku odbywa się rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022 dzieci zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 4 w Będzinie z rocznika 2014 i  2015 ( których rodzice/ opiekunowie zdecydowali się skorzystać...

W tym roku ze względu na sytuację panującą w naszym kraju prawie w całości przeniesiony do internetu. Podczas trwających dwa tygodnie licytacji , zbiórki do e - skarbonki oraz zbiórki do puszki w szkole wśród uczniów klas 1 – 3 i pracowników szkoły udało nam się zebrać: aukcje – 2 695,00 zł. e– skarbonka – 1 805,00 zł....

Funkcjonowanie szkół podstawowych i przedszkoli od 30 listopada 2020 roku do 3 stycznia 2021 roku Zdalne nauczanie w szkołach podstawowych W związku ze stanem epidemii i zagrożeniem zarażenia się koronawirusem – decyzją rządu – przedłużono do 3 stycznia 2021 roku zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych,...

Aktualizacja na dzień 09.11.2020 r. Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stanisława Staszica w Będzinie w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Nauczyciele i uczniowie realizują podstawę programową kształcenia...

"Apel Prezydenta Miasta Będzina Drodzy Mieszkańcy Będzina, dla ratowania życia i zdrowia osób zakażonych koronawirusem, w tym mieszkańców naszego miasta, pilnie potrzebne jest osocze ozdrowieńców. Zwracam się z prośbą do tych wszystkich Państwa, którzy przeszli zakażenie, o oddawanie osocza krwi. Jak wynika z badań naukowców, zawiera ono...

Szanowni Państwo, zawieszamy na dwa tygodnie zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII. Uczniowie przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkoły wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Lekcje odbywać się będą wg dotychczasowego planu lekcji w formie spotkań na platformie...

1 przerwa obiadowa godz. 11.30-11.50 Klasy: - IVb, - Va, - VIb, - VIc, - VIIa. 2 przerwa obiadowa godz. 12.35-12.55 Klasy: - IVa, - IVc, - VIa, - VIIb. 3 przerwa obiadowa godz. 13.40-14.00 Klasy: - VIIc, - VIIIa, - VIIIb. Klasa 1-3 będą jadły podczas przerw ustalanych z wychowawcami poszczególnych klas.

Wejścia do szkoły w roku szkolnym 2020/2021: Uczniowie klas: 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 7a, 7c – wejście główne. Uczniowie klas: 1a, 1b, 5a, 6a, 6b, 6c, 7b, 8a, 8b - wejście wiatrołapem. Uczniowie klas pierwszych opuszczają budynek szkoły wyjściem przez wiatrołap. Pozostałe klasy wychodzą wyjściem głównym. Uczniowie, którzy nie korzystają z zajęć...

Termin składania wniosków o stypendium szkolne (socjalne) na rok szkolny 2020/2021 do 15 września 2020 r. Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Będzinie. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach nett za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku Dochód nie może przekraczać 528 zł netto na osobę. Na wniosku należy umieścić...

Termin składania wniosków o Stypendium Miasta Będzina za osiągnięcia w nauce do 30 września 2020 r. Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów, których zdolności i zainteresowania wykraczają poza program szkolny i którzy mogą się poszczycić znaczącymi osiągnięciami. Wniosek składa rodzic ucznia w Urzędzie Miejskim...

KLASY PIERWSZE! INFORMATOR DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH 2020/2021 Szanowni Państwo, przedstawiamy informacje, które ułatwią Państwa dzieciom rozpoczęcie nowego etapu edukacji. Rady dla Rodziców: 1. Rozmawiaj z dzieckiem o szkole, pozytywnie nastaw do nauki 2. Wytłumacz dziecku jak powinno zachowywać się w szkole 3. Przygotuj wspólnie z dzieckiem...

Nasza szkoła przystąpiła do rządowego programu „Zdalna Szkoła +” Program jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie szkół na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Dziki wsparci Organu Prowadzącego, w ramach dofinansowania...

Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stanisława Staszica w Będzinie w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych...

Szanowni Państwo! od 25.03.2020 zgodnie z uregulowaniami prawnymi zaczynamy obowiązkową dla uczniów realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego z przedmiotów. Będziemy realizować tematy poprzez kształcenie zdalne. Aktualne pozostają wypracowane i uzgodnione wcześniej z nauczycielami sposoby i narzędzia komunikacji. Nauka odbywa się zgodnie...

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy do mieszkańców o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny. Prosimy o  ograniczenie kontaktów towarzyskich...

800-190-590 numer, pod którym działa całodobowo, siedem dni w  tygodniu infolinia NFZ Bieżące informacje zamieszczamy w zakładce Dla Rodziców Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Ciężki przebieg choroby obserwuje się...

Szanowni Państwo, Osoby, które chcą mieć dostęp do mLegitymacji proszone są o wgranie zdjęcia legitymacyjnego ucznia do e-dziennika. Instrukcja dotycząca zakładania konta będzie dostępna w kolejnym poście.

Magiczny Dywan, to innowacyjna, interaktywna pomoc dydaktyczna do ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych. Ta pomoc jest już w naszej szkole! Obraz wyświetlany na podłogę tworzy wirtualny „magiczny dywan”, na którym uczniowie mogą przeżywać wspaniałe przygody, począwszy od gier i zabaw ruchowych, po edukację poznawczą ze wszystkich dziedzin wiedzy. Magiczny...

Zajęcia lekcyjne odbywają się w godz. 8.00-15.35 Liczba oddziałów szkolnych 18 Liczba oddziałów przedszkolnych 2  Liczba uczniów 393 Liczba nauczycieli 49 Charakterystyka placówki: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stanisława Staszica w Będzinie jest jedną z najstarszych szkół w mieście. Powstała wraz z pierwszymi kopalniami...

STANISŁAW STASZIC Urodził się 16 listopada 1755 r. w Pile, w rodzinie mieszczańskiej. Jego ojciec i dziad byli burmistrzami w rodzinnym mieście. Staszic pobierał naukę w Poznaniu przyjął święcenia kapłańskie, a następnie studiował we Francji i w Niemczech. Swoje poglądy polityczne przedstawił w "Przestrogach dla Polski"....