Szkoła podstawowa nr 4 w Będzinie

Strona główna

Tydzień Uczniowskiej Super Mocy to tydzień, podczas którego w każdej klasie organizowane są zajęcia, warsztaty, gry i zabawy, podczas których uczniowie będą mieli szansę poznać siebie oraz swoje mocne strony. Cele Tygodnia Uczniowskiej Super Mocy to: - lepsze poznanie siebie, - uświadomienie uczniom ich mocnych stron, - zaprezentowanie uczniowskich talentów, -...

Po raz kolejny, nasza szkoła we współpracy z PSSE z Dąbrowy Górniczej przystępuje do akcji WIRUSOOCHRONA. Akcja informacyjno-edukacyjna trwa od 15 września do 15 października. Głównym celem akcji jest promocja podstawowych zasad higieny osobistej wśród dzieci z klas I - III i ich rodziców oraz zwrócenie uwagi na znaczącą rolę higieny jako...

Departament Wychowania i Edukacji Włączającej MEiN informuje, że w  związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2021/2022, kontynuowana jest pomoc dzieciom i młodzieży przeżywającym kłopoty i trudności, spowodowane m.in. skutkami izolacji rówieśniczej podczas epidemii COVID-19. Od 6 września działa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska...

2 września 2021 r. odbędą się zebrania informacyjne w sprawie szczepień z rodzicami uczniów klas klas 6, 7  i 8. Do 6 września 2021 r. zainteresowani rodzice przekazują deklarację zawierającą zgodę na szczepienie dziecka. Istnieje możliwość zgłoszenia osób dorosłych na szczepienie. Harmonogram szczegółowy szczepień zostanie podany po...

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas pierwszych odbędzie się na hali sportowej o  godz. 11.00, wejście od ulicy. Prosimy aby dzieciom z klas pierwszych towarzyszył tylko jeden rodzic/opiekun. Prosimy stosować zasady bezpieczeństwa obowiązujące w trakcie pandemii- dystans społeczny, zasłanianie nosa i ust, dezynfekcja rąk. Uczniów...

23 sierpnia rozpoczyna się tygodniowa przygoda uczniów klasy 8c w Portugalii. Zapraszamy wszystkich do oglądania relacji z ich wyjazdu. Możecie śledzić ich działania w zakładce "POWER" (http://www.sp4.bedzin.pl/power-miedzynarodowa-mobilnosc-uczniow-i1384.html) lub na fB (https://www.facebook.com/sp4bedzin/) Oglądajcie, lajkujcie!

Szanowni Państwo, Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o. o, realizuje projekt Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców Będzina, Dąbrowy Górniczej, Mysłowic i Sosnowca. Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży działa w Sosnowcu, przy ul....

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 będzie miało charakter spotkania z wychowawcą, podczas którego wręczone zostaną świadectwa szkolne. Uczniowie przychodzą bez rodziców. Uczniowie przychodzą do szkoły 25 czerwca wg. poniższego grafiku. godz. 9.00 - klasy: 2a, 3a, 3b, 4a, 4b, 4c, 5a, 6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 7c godz. 9.30 - klasy: 1a, 1b, 2b godz. 10.30 - uroczyste...

Szanowni Państwo, informujemy, ze mogą występować przejściowe problemy z połączeniem telefonicznym z sekretariatem szkoły. Problem leży po stronie operatora sieci i jest niezależny od szkoły. Zapraszamy do korzystania z poczty przez e-dziennik lub kontaktu na e-mail szkolny sp4bedzin@sp4.bedzin.pl Za utrudnienia przepraszamy.

Drodzy Uczniowie! Przed Wami kolejny, nowy etap – nauka w systemie hybrydowym. Zadanie uczenia i nauczania zdalnego nie jest łatwe. Sytuacja jest stresująca nie tylko dla Was ale też dla Nauczycieli. Powrót do nauki stacjonarnej również jest dużym wyzwaniem oraz budzi wiele wątpliwości. Zaproponowaliśmy kilka dni w szkole, bez komputera, smartfona,...

W związku z powrotem dzieci do szkoły w systemie nauczania hybrydowego informujemy, że możliwość skorzystania z posiłku w tych dniach będą mieli uczniowie, których rodzice potwierdzili obecność dziecka na obiadach.

Od 17 maja klasy 4-8 powracają stopniowo do nauki stacjonarnej. Przez dwa tygodnie będzie obowiązywał system nauki hybrydowej. Dokładnych informacji na temat planu zajęć udzielają wychowawcy klas.

Od 4 maja br. do szkoły wracają wszystkie dzieci z klas I-III szkoły podstawowej. Lekcje odbywają się wg aktualnego planu lekcji. Szczegółowych informacji udzielają wychowawcy klas.

Śląski Ośrodek Badań Regionalnych zaprasza do zapoznania się z informacjami dotyczącymi Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). link do strony GUS

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi kampanii #SzczepimySię dostępnymi na stronie kliknij tu Zgodnie z zaleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego zachęcamy do zapoznania się z aplikacją STOP COVID ProteGO Safe, która skutecznie pomaga w ograniczaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa. aplikacja STOP COVID ProteGo Safe...

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Będzinie informuje, że od 1 marca do 26 marca 2021 r. odbywa się rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022 dzieci zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 4 w Będzinie, z roczników 2014 i  2015 (których rodzice/opiekunowie zdecydowali się na skorzystanie z prawa do rozpoczęcia nauki...

Funkcjonowanie szkół podstawowych i przedszkoli od 30 listopada 2020 roku do 3 stycznia 2021 roku Zdalne nauczanie w szkołach podstawowych W związku ze stanem epidemii i zagrożeniem zarażenia się koronawirusem – decyzją rządu – przedłużono do 3 stycznia 2021 roku zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych,...

Aktualizacja na dzień 09.11.2020 r. Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stanisława Staszica w Będzinie w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Nauczyciele i uczniowie realizują podstawę programową kształcenia...

"Apel Prezydenta Miasta Będzina Drodzy Mieszkańcy Będzina, dla ratowania życia i zdrowia osób zakażonych koronawirusem, w tym mieszkańców naszego miasta, pilnie potrzebne jest osocze ozdrowieńców. Zwracam się z prośbą do tych wszystkich Państwa, którzy przeszli zakażenie, o oddawanie osocza krwi. Jak wynika z badań naukowców, zawiera ono...

Szanowni Państwo, zawieszamy na dwa tygodnie zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII. Uczniowie przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkoły wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Lekcje odbywać się będą wg dotychczasowego planu lekcji w formie spotkań na platformie...

1 przerwa obiadowa godz. 11.30-11.50 Klasy: - IVb, - Va, - VIb, - VIc, - VIIa. 2 przerwa obiadowa godz. 12.35-12.55 Klasy: - IVa, - IVc, - VIa, - VIIb. 3 przerwa obiadowa godz. 13.40-14.00 Klasy: - VIIc, - VIIIa, - VIIIb. Klasa 1-3 będą jadły podczas przerw ustalanych z wychowawcami poszczególnych klas.

Wejścia do szkoły w roku szkolnym 2020/2021: Uczniowie klas: 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 7a, 7c – wejście główne. Uczniowie klas: 1a, 1b, 5a, 6a, 6b, 6c, 7b, 8a, 8b - wejście wiatrołapem. Uczniowie klas pierwszych opuszczają budynek szkoły wyjściem przez wiatrołap. Pozostałe klasy wychodzą wyjściem głównym. Uczniowie, którzy nie korzystają z zajęć...

Termin składania wniosków o stypendium szkolne (socjalne) na rok szkolny 2020/2021 do 15 września 2020 r. Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Będzinie. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach nett za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku Dochód nie może przekraczać 528 zł netto na osobę. Na wniosku należy umieścić...

Termin składania wniosków o Stypendium Miasta Będzina za osiągnięcia w nauce do 30 września 2020 r. Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów, których zdolności i zainteresowania wykraczają poza program szkolny i którzy mogą się poszczycić znaczącymi osiągnięciami. Wniosek składa rodzic ucznia w Urzędzie Miejskim...

KLASY PIERWSZE! INFORMATOR DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH 2020/2021 Szanowni Państwo, przedstawiamy informacje, które ułatwią Państwa dzieciom rozpoczęcie nowego etapu edukacji. Rady dla Rodziców: 1. Rozmawiaj z dzieckiem o szkole, pozytywnie nastaw do nauki 2. Wytłumacz dziecku jak powinno zachowywać się w szkole 3. Przygotuj wspólnie z dzieckiem...

Nasza szkoła przystąpiła do rządowego programu „Zdalna Szkoła +” Program jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie szkół na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Dziki wsparci Organu Prowadzącego, w ramach dofinansowania...

Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stanisława Staszica w Będzinie w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych...

Szanowni Państwo! od 25.03.2020 zgodnie z uregulowaniami prawnymi zaczynamy obowiązkową dla uczniów realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego z przedmiotów. Będziemy realizować tematy poprzez kształcenie zdalne. Aktualne pozostają wypracowane i uzgodnione wcześniej z nauczycielami sposoby i narzędzia komunikacji. Nauka odbywa się zgodnie...

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy do mieszkańców o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny. Prosimy o  ograniczenie kontaktów towarzyskich...

800-190-590 numer, pod którym działa całodobowo, siedem dni w  tygodniu infolinia NFZ Bieżące informacje zamieszczamy w zakładce Dla Rodziców Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Ciężki przebieg choroby obserwuje się...

Szanowni Państwo, Osoby, które chcą mieć dostęp do mLegitymacji proszone są o wgranie zdjęcia legitymacyjnego ucznia do e-dziennika. Instrukcja dotycząca zakładania konta będzie dostępna w kolejnym poście.