Szkoła podstawowa nr 4 w Będzinie

Lekcja Nieśmiecenia

Lekcja Nieśmiecenia

Lekcja Nieśmiecenia

Nasza szkoła przystąpiła do 4 edycji projektu Lekcja Nieśmiecenia, który realizowany jest w ramach programu Edukacja Fundacji Nasza Ziemia.

Celem jest praktyczna nauka ekologicznych nawyków związanych z segregacją odpadów.

Głównym naszym zadaniem było przygotowanie i przeprowadzenie kampanii ekologiczno-edukacyjnej skierowana do społeczności szkolnej i środowiska lokalnego.
Kampania odbywała się pod hasłem: Segregować śmieci chciej, będzie nam się żyło lżej!

W ramach kampami:
- uczennice z klasy 3a pod opieką pani B. Witkowskiej przygotowały pokaz taneczno-muzyczny w ramach promocji kampanii,
-przeprowadzono konkurs na plakat promujący kampanię; zwycięzcą konkursu został Igor Ostrowski z klasy 8a. Gratulujemy. Plakat promujący kampanię został rozwieszony na osiedlu,
-klasy 7-8 wraz z nauczycielką informatyki panią K. Sokołowską-Baryś przygotowały infografikę i broszurę edukacyjną; broszura została rozdana uczniom podczas akademii z okazji Dnia Ziemi.
- uczniowie klas 1 pod opieką pani R. Wojtanek i pani M. Piwońskiej przygotowali występ o tematyce ekologicznej,
-w klasach przeprowadzone zostały pogadanki i lekcje dotyczące segregacji i recyklingu,
- dzieci z oddziału przedszkolnego uczyły się segregować śmieci a następnie, żeby poprawić humor zmartwionej Pani Ziemi zasadziły kwiaty w ogrodzie szkolnym.

Materiały filmowe można zobaczyć na fb szkoły. Zapraszamy! Dziękujemy wszystkim za udział w kampanii!

Galeria zdjęć