Wpłaty za obiady

Informujemy, że od środy 6 września, w stołówce szkolnej będą wydawane obiady.

Kwota do wpłaty dla zainteresowanych żywieniem dziecka w miesiącu wrześniu wynosi 90 zł (18 dni żywieniowych x 5 zł tj. koszt jednego obiadu).

Numer konta do wpłaty: 16 1050 1227 1000 0023 0092 7478

Płatności należy dokonywać do 5-go dnia każdego miesiąca. Wyjątkowo w tym miesiącu wpłat należy dokonać do dnia 8 września, tj. do piątku.

Zgłoszenia nieobecności dziecka na obiedzie przyjmuje świetlica szkolna, telefon: 511 129 428