Szkoła podstawowa nr 4 w Będzinie

Szkoła podstawowa nr 4 w Będzinie

Eurowizja Junior 2019

Szanowni Państwo,

Niezmiernie miło nam poinformować, że nasz uczeń Antoni Derlaga z klasy 7b wystąpi w Finale Eurowizji Junior 2019!

Zachęcamy do oglądania 24 listopada (niedziela) o godzinie 16.00 w TVP1.

Antoni jest podopiecznym studia tańca Egurrola Dance Studio.

Zbiórka elektrośmieci - nowy termin

Szanowni Państwo,

Z przyczyn od nas niezależnych termin zbiórki elektrośmieci został przesunięty. Dokładną datę podamy w osobnym poście (obecnie nie jest nam jeszcze znana).

Uprzejmie prosimy, by póki co nie przynosić do szkoły elektrośmieci ze względu na brak miejsca do ich przechowywania.

Wielka mobilna zbiórka dla psów i kotów!

Prezydent Będzina Łukasz Komoniewski zaprasza na wielką mobilną zbiórkę „Będzin Pomaga”. Chcesz pomóc zwierzętom, a nie masz czasu, czy możliwości zawiezienia darów do schroniska? My Ci pomożemy!

W dniach od 15 listopada do 6 grudnia 2019 roku zadzwoń na nr 534 998 391 i umów się z nami - przyjedziemy do Ciebie w terminie 5-8 grudnia, odbierzemy zebrane rzeczy, a następnie przekażemy je potrzebującym ze Schroniska dla Zwierząt w Sosnowcu oraz ze Stowarzyszenia „W imieniu zwierząt" z Będzina.

Akcja dotyczy powiatu będzińskiego!

Stały całodobowy punkt zbiórki: OSiR Będzin, ul. Sportowa 4, działać będzie od 15.11 do 8.12.2019 r.

W Szkole Podstawowej nr 4 dary (specjalistyczna sucha i mokra karma
smycze (tradycyjne przepinane, nie flexi), obroże; ubranka dla kotek i suk zakładane po sterylizacji lub operacji; żwirek dla kotów, miski, koce) gromadzi świetlica szkolna. Zbiórka w szkole trwa do 3 grudnia .

Głosowanie

Nasza świetlica szkolna uczestniczy w akcji "Się gra się ma ... Bezpieczny Playroom", która daje placówkom oświatowym szansę na przemianę świetlicy w nowoczesną salę gier dla dzieci oraz wyposażenie w postaci naklejek ściennych i zestawów gier planszowych, a także promuje bezpieczne zachowania. Każdy może oddać jeden głos dziennie. Głosowanie trwa do 28.11.2019r.

Prosimy o oddawanie głosów na naszą świetlicę!

link do głosowania

Nasza „Czwórka”

Zajęcia lekcyjne odbywają się w godz. 8.00-15.35


Liczba oddziałów szkolnych 18
Liczba oddziałów przedszkolnych 2 
Liczba uczniów 393
Liczba nauczycieli 49


Charakterystyka placówki:

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stanisława Staszica w Będzinie jest jedną z najstarszych szkół w mieście. Powstała wraz z pierwszymi kopalniami węgla kamiennego i hutami cynkowymi. Najstarszy zachowany akt mówiący o  „Elementarnej szkole rządowej pod Będzinem” pochodzi z 1848 roku. W obecnym budynku szkoła funkcjonuje od 1937 r. Od tego czasu przechodziła wiele remontów i modernizacji, dostosowując swoją infrastrukturę do potrzeb kolejnych pokoleń wychowanków.
Głównymi zadaniami szkoły w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej są:


wspieranie indywidualnej drogi rozwoju każdego ucznia,
kształtowanie postaw patriotycznych, prospołecznych oraz rozwijanie poczucia jedności człowieka z otaczającym światem.


Realizację tych priorytetów wspomaga działalność świetlicy szkolnej, grupy socjoterapeutycznej, kół zainteresowań oraz udział w różnorodnych programach i projektach.

W godz. 6.30-16.30 w szkole funkcjonuje świetlica, której głównym zadaniem jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. Wychowawcy świetlicy wraz z dziećmi od lat współpracują ze Stowarzyszeniem Opieki Paliatywnej Nadzieja przygotowując drobne upominki dla...

Nasz Patron

STANISŁAW STASZIC

Urodził się 16 listopada 1755 r. w Pile, w rodzinie mieszczańskiej. Jego ojciec i dziad byli burmistrzami w rodzinnym mieście. Staszic pobierał naukę w Poznaniu przyjął święcenia kapłańskie, a następnie studiował we Francji i w Niemczech.

Swoje poglądy polityczne przedstawił w "Przestrogach dla Polski". Ratunek dla ojczyzny widział w silnych, centralistycznych rządach. " użyteczniejszą narodowi naszemu byłaby w tym razie absolutna monarchia, jak zła rzeczpospolita. Bo pierwsza naród Polaków zachowa" - pisał w 1790 r. "Przestrogach".

Staszic nie był jedynie teoretykiem w dziedzinie polityki. Sam realizował swoje idee na gruncie społecznym. W 1816 r. założył Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie. Było ono swego rodzaju spółdzielnią zrzeszająca początkowo ponad 300 gospodarzy. Chłopi zostali zwolnieni z pańszczyzny, każdy posiadał własne gospodarstwo. Wszyscy byli zobowiązani do wzajemnej pomocy, szczególnie w wypadku klęsk żywiołowych.

W wielkiej polityce wspierał reformy Sejmu Czteroletniego, które miały na celu wzmocnienie polityczne, gospodarcze i militarne Rzeczpospolitej.

W latach 1807 - 1824 zajmował się edukacją. Był członkiem Izby Edukacyjnej, Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Współtworzył warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Ufundował jego siedzibę i przewodniczył mu od 1807 r. Był współorganizatorem Uniwersytetu Warszawskiego w 1816...

Podziękowania

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Będzinie składa serdeczne podziękowania
Prezydentowi Miasta Będzina Panu Łukaszowi Komoniewskiemu
i Staroście Będzińskiemu Panu Sebastianowi Szaleńcowi
za objęcie Honorowym Patronatem Festynu z okazji Dnia Dziecka.

Serdecznie dziękujemy przybyłym gościom i sponsorom:
Pani Annie Drzewieckiej - Wiceprezydent Miasta Będzina
Panu Rafałowi Adamczykowi - Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta Będzina
Panu Szczepanowi Grymie - Radnemu Rady Miejskiej w Będzinie
Panu Andrzejowi Ciszewskiemu - Dyrektorowi Ośrodka Kultury w Będzinie
Panu Romanowi Adamaszkowi - Prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Paryż” w Będzinie
Pani Wioletcie Lisowskiej - Dyrektor Muzeum Zagłębia w Będzinie
Panu Rafałowi Pietrzykowi - Prezesowi Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Będzinie
Panu Oliwierowi Topolskiemu - Prezesowi „Interpromex” w Będzinie
Panu Leszkowi Wyderce i Panu Tomaszowi Niedzieli - Członkom Zarządu MZBM w Będzinie
Komendzie Powiatowej Policji w Będzinie
Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Będzinie
Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 w Będzinie