Szkoła podstawowa nr 4 w Będzinie

Szkoła podstawowa nr 4 w Będzinie

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom i przyjaciołom WOŚP, którymi są:

Prezydent Miasta Będzina Łukasz Komoniewski
MKS Będzin
Zagłębie Sosnowiec
RKS Grodziec
Auto Centrum PIK-Karol Świerczek
Sarmacja Będzin
Stajnia Dominika Więcławska
ZHU Wulkan Top
Adam Szydłowski
MKS Będzin-Michał Kocyłowski
Biuro Podróży VITASUN-Magdalena Kozieł
K.S.Mistral-Krzysztof Wiśniewski
Joanna Nowak
Ewa Koralewska
Hotel ANNA-Tomasz Kosałka
Jolanta Poświat
Rada Rodziców przy SP nr 4 w Będzinie
Jolanta Poświat i Sekcja Judo Będzin
Dariusz Syguła
Michał Curyło

Kolej na Ferie

W ramach akcji Kolej na Ferie w czasie ferii dzieci i młodzież będą mogli podróżować Kolejami Śląskimi za darmo.
Oferta obowiązuje od 11 do 26 stycznia 2020 roku w czasie ferii uczniów z województwa śląskiego. Aby móc za darmo podróżować pociągami Kolei Śląskich, wystarczy podczas kontroli zamiast biletu okazać ważną legitymację szkolną.

Oferta dotyczy uczniów szkół podstawowych, licealnych, techników i szkół branżowych. Z bezpłatnych przejazdów mogą korzystać również najmłodsi – w tym wypadku wystarczy posiadać dokument potwierdzający wiek. Warto pamiętać, że dzieci do czwartego roku życia podróżują Kolejami Śląskimi bezpłatnie przez cały rok. Promocja obejmie swoim zasięgiem wszystkie linie obsługiwane

przez Koleje Śląskie, jedynym wyjątkiem będzie linia do Zakopanego.

Inicjatorem i pomysłodawcą akcji jest marszałek Województwa Śląskiego Jakub

Chełstowski.

Zimowa przerwa świąteczna

23.12 – 01.01 – dni wolne od zajęć dydaktycznych - zimowa przerwa świąteczna
2.01 oraz 3.01 – dni z zajęciami dydaktycznymi
6.01 – Święto Trzech Króli, dzień wolny od zajęć dydaktycznych
7-10 stycznia – dni z zajęciami dydaktycznymi
Od 13 do 26 stycznia – ferie zimowe

Nasza „Czwórka”

Zajęcia lekcyjne odbywają się w godz. 8.00-15.35


Liczba oddziałów szkolnych 18
Liczba oddziałów przedszkolnych 2 
Liczba uczniów 393
Liczba nauczycieli 49


Charakterystyka placówki:

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stanisława Staszica w Będzinie jest jedną z najstarszych szkół w mieście. Powstała wraz z pierwszymi kopalniami węgla kamiennego i hutami cynkowymi. Najstarszy zachowany akt mówiący o  „Elementarnej szkole rządowej pod Będzinem” pochodzi z 1848 roku. W obecnym budynku szkoła funkcjonuje od 1937 r. Od tego czasu przechodziła wiele remontów i modernizacji, dostosowując swoją infrastrukturę do potrzeb kolejnych pokoleń wychowanków.
Głównymi zadaniami szkoły w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej są:


wspieranie indywidualnej drogi rozwoju każdego ucznia,
kształtowanie postaw patriotycznych, prospołecznych oraz rozwijanie poczucia jedności człowieka z otaczającym światem.


Realizację tych priorytetów wspomaga działalność świetlicy szkolnej, grupy socjoterapeutycznej, kół zainteresowań oraz udział w różnorodnych programach i projektach.

W godz. 6.30-16.30 w szkole funkcjonuje świetlica, której głównym zadaniem jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. Wychowawcy świetlicy wraz z dziećmi od lat współpracują ze Stowarzyszeniem Opieki Paliatywnej Nadzieja przygotowując drobne upominki dla...

Nasz Patron

STANISŁAW STASZIC

Urodził się 16 listopada 1755 r. w Pile, w rodzinie mieszczańskiej. Jego ojciec i dziad byli burmistrzami w rodzinnym mieście. Staszic pobierał naukę w Poznaniu przyjął święcenia kapłańskie, a następnie studiował we Francji i w Niemczech.

Swoje poglądy polityczne przedstawił w "Przestrogach dla Polski". Ratunek dla ojczyzny widział w silnych, centralistycznych rządach. " użyteczniejszą narodowi naszemu byłaby w tym razie absolutna monarchia, jak zła rzeczpospolita. Bo pierwsza naród Polaków zachowa" - pisał w 1790 r. "Przestrogach".

Staszic nie był jedynie teoretykiem w dziedzinie polityki. Sam realizował swoje idee na gruncie społecznym. W 1816 r. założył Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie. Było ono swego rodzaju spółdzielnią zrzeszająca początkowo ponad 300 gospodarzy. Chłopi zostali zwolnieni z pańszczyzny, każdy posiadał własne gospodarstwo. Wszyscy byli zobowiązani do wzajemnej pomocy, szczególnie w wypadku klęsk żywiołowych.

W wielkiej polityce wspierał reformy Sejmu Czteroletniego, które miały na celu wzmocnienie polityczne, gospodarcze i militarne Rzeczpospolitej.

W latach 1807 - 1824 zajmował się edukacją. Był członkiem Izby Edukacyjnej, Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Współtworzył warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Ufundował jego siedzibę i przewodniczył mu od 1807 r. Był współorganizatorem Uniwersytetu Warszawskiego w 1816...