Świadcetwa szkolne

Świadectwa szkolne, które nie zostały odebrane do 30.06 2020 r. zostały zdeponowane w sekretariacie szkoły. Ich odbiór będzie możliwy we wrześniu.