List do Rodziców

Szanowni Państwo!

od 25.03.2020 zgodnie z uregulowaniami prawnymi zaczynamy obowiązkową dla uczniów realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego z przedmiotów. Będziemy realizować tematy poprzez kształcenie zdalne. Aktualne pozostają wypracowane i uzgodnione wcześniej z nauczycielami sposoby i narzędzia komunikacji. Nauka odbywa się zgodnie z planem lekcji. Proszę, aby wszyscy uczniowie podjęli naukę zgodnie z indywidualnymi możliwościami i pozostawali aktywni. Głównym narzędziem pracy pozostaje e-dziennik, a drogą przekazywania informacji kontakt z wychowawcą.

Planujemy wykorzystać narzędzia dostępne w bezpłatnym serwisie webmail - GMAIL z wykorzystaniem narzędzia Classroom. Jest to darmowa aplikacja, pozwalająca nauczycielom na utworzenie wirtualnych klas z możliwością elektronicznego zadawania, zbierania i oceniania prac uczniów. O działaniach będziecie Państwo informowani na bieżąco.

Mając na uwadze dobro uczniów, proszę o zapoznanie się z umieszczonymi na stronie szkoły, w zakładce DLA RODZICÓW materiałami (Wskazówki dotyczące organizacji pracy w domu; Kształcenie na odległość- poradnik MEN; RODO w związku z nauczaniem na odległość; Bezpieczeństwo w sieci)

Sytuacja, w której wszyscy znaleźliśmy się, wymaga sporo wysiłku, wyrzeczeń i wyrozumiałości. Dołożymy wszelkich starań, by ułatwić pracę zdalną naszych uczniów.

Z poważaniem
Tomasz Sowa
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Będzinie