Informacja dla uczniów klas pierwszych

Informacja dla uczniów klas pierwszych

KLASY PIERWSZE!
INFORMATOR DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH 2020/2021
Szanowni Państwo, przedstawiamy informacje, które ułatwią Państwa dzieciom rozpoczęcie nowego etapu edukacji.
Rady dla Rodziców:
1. Rozmawiaj z dzieckiem o szkole, pozytywnie nastaw do nauki
2. Wytłumacz dziecku jak powinno zachowywać się w szkole
3. Przygotuj wspólnie z dzieckiem miejsce do nauki w domu oraz wyprawkę szkolną
4. Zapoznaj się z działaniem strony szkoły, tu znajdziesz bieżące informacje z życia szkoły.
Obowiązkowy wymiar godzin dla uczniów klas pierwszych wynosi 18 godzin tygodniowo edukacji wczesnoszkolnej, w tym: edukacja polonistyczna, muzyczna, plastyczna, społeczna, przyrodnicza, matematyczna, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne, wychowanie fizyczne, język angielski - 2 godziny tygodniowo, religia - 2 godziny tygodniowo.
ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
We wrześniu uczniowie klas I otrzymają bezpłatny podręcznik, materiały ćwiczeniowe, a także bezpłatny podręcznik do nauki języka angielskiego. Materiały z edukacji wczesnoszkolnej będą dostarczone przez wydawnictwo Nowa Era.
Uczniowie, którzy na życzenie Rodziców będą uczęszczali na lekcje religii, zakupują podręcznik we własnym zakresie. W roku szkolnym 2020/2021 obowiązuje podręcznik „Poznaję Boży świat” autorstwa K. Mielnickiego, E Kondraka, J. Snopka, wydawnictwo Jedność. Dokładna informacja na stronie szkoły i na drzwiach szkoły.
Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 planowane jest na dzień 1 września 2020 roku. Szczegółowe informacje pojawią się na stronie naszej szkoły oraz facebooku.