Godziny spożywania posiłków

1 przerwa obiadowa godz. 11.30-11.50
Klasy:
- IVb,
- Va,
- VIb,
- VIc,
- VIIa.

2 przerwa obiadowa godz. 12.35-12.55
Klasy:
- IVa,
- IVc,
- VIa,
- VIIb.

3 przerwa obiadowa godz. 13.40-14.00
Klasy:
- VIIc,
- VIIIa,
- VIIIb.

Klasa 1-3 będą jadły podczas przerw ustalanych z wychowawcami poszczególnych klas.