Budżet Obywatelski

Budżet Obywatelski

Szanowni Państwo!

Ruszyło głosowanie w sprawie wyboru zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Będzina w 2020 roku. Głosować można pomiędzy 1 października a 12 października 2019 r.

1 milion złotych przeznaczono na pomysły mieszkańców.

Dzięki budżetowi obywatelskiemu można współdecydować na co przeznaczyć część budżetu miasta

Głos można oddać drogą elektroniczną za pomocą interaktywnego formularza lub w formie pisemnej na kartach do głosowania dostępnych w Urzędzie Miejskim w Będzinie (w godzinach pracy urzędu).

Każdy mieszkaniec może głosować tylko raz i jest uprawniony do oddania jednego głosu.

Na karcie dostępnej w urzędzie miejskim głos oddaje się poprzez postawienie znaku "x" w kratce obok wybranego zadania.

Aby skorzystać z formularza interaktywnego należy:

  1. Założyć konto, podając imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz e-mail.
  2. Potwierdzić mail potwierdzający założenie konta.
  3. Zalogować się, podając e-mail i hasło.
  4. Wejść w zakładkę „Głosowanie” (aktywną w terminie 1-12.10.2019 r.).
  5. Wybrać jedno zadanie z listy.
  6. Kliknąć „Głosuję” na dole strony.

Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta http://www.bedzin.pl/