Szkoła podstawowa nr 4 w Będzinie

O szkole

O szkole

O szkole

MISJA SZKOŁY

Nasza szkoła kształci i wychowuje uczniów w duchu wartości ogólnoludzkich. Koncentruje się na każdym młodym człowieku, wyposaża go w wiedzę i umiejętności niezbędne na wyższych szczeblach edukacji. Kształtuje postawy potrzebne do samodzielnego funkcjonowania w zmieniającej się rzeczywistości.

WIZJA SZKOŁY

Nasza szkoła jest miejscem przyjaznym i bezpiecznym dla dzieci i młodzieży.

System wychowawczy w naszej szkole opiera się na kształtowaniu postaw ku wartościom uniwersalnym.

Kształcenie i nauczanie w naszej szkole odbywa się zgodnie z literą prawa z wykorzystaniem nowatorskich form i metod pracy przez profesjonalnie przygotowaną do tego zadania kadrę.;

Nasza szkoła zapewnia warunki do wszechstronnego rozwoju każdego ucznia: intelektualnego, etycznego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego.

HISTORIA SZKOŁY

Historia szkoły sięga końca XVIII wieku jako „elementarna szkoła rządowa pod Będzinem”. Przetrwała w wynajmowanych budynkach przez wiek XIX, stulecie powstania i rozwoju przemysłu oraz robotniczej dzielnicy Ksawera. W niepodległej Polsce starania o nowy budynek szkoły zajęły aż dziewięć lat. Budowa nowej placówki na terenie nieczynnej wówczas kopalni cynku trwała nieco ponad trzy lata. Termin oddania szkoły z biblioteką, szatniami dla uczniów, kuchnią i jadalnią zaplanowano na … wrzesień 1939 r. W czasie wojny budynek użytkowała okupacyjna administracja niemiecka. Pierwsze lekcje odbyły się w niej dopiero wiosną 1945 r. dzięki staraniom przedwojennego kierownika szkoły Szczepana Krawczyńskiego, który wróciwszy z obozu koncentracyjnego organizował nauczanie w dzielnicy. Kilka lat później, w PRL-u, odsunięto go od pracy nauczycielskiej. W latach pięćdziesiątych XX wieku dobudowana została sala gimnastyczna. Na wydzielonej części szkolnego placu powstał parterowy budynek przedszkola. Termomodernizacja budynku szkolnego oraz dobudowanie hali sportowej nastąpiło w roku 2007 r. Obecnie uczniowie korzystają także z placu zabaw i zmodernizowanego boiska szkolnego. Osobną historię posiada sztandar szkoły. Pochodzi z 1929 roku. Ufundowany został dla uczczenia 10. rocznicy odzyskania niepodległości. Zachował się oryginalny akt poświęcenia sztandaru i wbijania gwoździ do drzewca. Ciągle nie znamy losów sztandaru czasu socrealizmu. Na pewno został ukryty ze względu na wizerunek Matki Boskiej na rewersie sztandaru. Dzisiaj podstawę ceremoniału szkolnego stanowi sztandar z napisem: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stanisława Staszica w Będzinie.

Galeria zdjęć