Wołanie o pokój

Wołanie o pokój

"Calling for Peace" - "Wołanie o pokój" to projekt polskich Ambasadorów eTwinning.

Celem projektu jest zjednoczenie się oraz wsparcie nauczycieli i dzieci mieszkających w Ukrainie w tak trudnym dla nich czasie.
Zapraszamy uczniów do włączenia się w działania projektowe i tworzenia łańcuchów serc, listów w języku angielskim, pocztówek, wierszy o przyjaźni....

To jest nasz manifest dla Pokoju na Świecie, a w obecnych czasach szczególnie dla Ukrainy.

Zapraszamy do współpracy!

Prace przekazujemy wychowawcom.