Szkoła podstawowa nr 4 w Będzinie

Sówki

W grupie przedszkolnej Sówki realizowaliśmy konkurs "Bezpieczni na drodze". Celem zajęć było zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami poruszania się pieszych po drodze. Zapoznanie z podstawowymi znakami informacyjnymi w ruchu drogowym pieszych (przejście dla pieszych, sygnalizacja świetlna). Ukazanie sytuacji, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie na drodze. Dzieci...

Dzień Pluszowego Misia co rok obchodzimy 25 listopada. To nie jest przypadkowa data, bo właśnie tego dnia przypada rocznica powstania tej maskotki. Samo święto nie ma jednak długiej tradycji, obchodzimy je dopiero od 2002 roku, kiedy to pluszowy miś obchodził swoje setne urodziny. W naszej grupie przedszkolnej dzieci uczestniczyły w zabawach muzyczno-ruchowych, wykonały prace...

20 listopada obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. W grupie przedszkolnej dzieci poznały swoje prawa i obowiązki, uczestniczyły w zabawach ruchowych i wykonały prace plastyczną. W przedszkolu, gdzie prawa dziecka są priorytetem, dba się szczególnie o ich przestrzeganie, a także wyposażanie dzieci w odpowiednią wiedzę...

Realizacja projektu "Mały miś w świecie wielkiej literatury". Moduł II - Mały Miś w świecie emocji. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej dzieci. Mały Miś poprzez opowiadania i wiersze wprowadza dzieci w świat emocji. Głównym celem modułu jest kształtowanie u dzieci umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozróżniania emocji oraz rozwijanie...

30 października w naszym oddziale przedszkolnym obchodziliśmy Dzień Dyni. Nasze przedszkolaki były ubrane na pomarańczowo. Ten dzień wypełnionym był licznymi zabawami integracyjnymi. Święto Dyni rozpoczęliśmy tańcem, następnie dzieci dowiedziały się, że dynia jest bardzo zdrowym warzywem oraz gdzie i w jakich warunkach rośnie i co się z niej robi....