Rekrutacja w IV LO w Sosnowcu

IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu przyjmuje wnioski o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego:

17.05.-31.05.2021r. ( wcześniej niż do pozostałych ogólnodostępnych oddziałów)

Termin sprawdzianu kompetencji językowych: 09.06.2021r. o godzinie 10:00 w budynku Liceum Staszica , Pl.Zillingera1.

więcej informacji na stronie szkoły