Ogólnopolski Projekt "Baczyński"

Ogólnopolski Projekt

"Biała magia" w Czwórce- rzecz o K. K. Baczyńskim
Rok 2021 ogłoszony został przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Z tej okazji przystępujemy do realizacji ogólnopolskiego projektu pt. "Baczyński”. Projekt zainicjowała grupa licealistów z klas pierwszych i drugich I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie. Głównym celem projektu jest upamiętnienie setnej rocznicy urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego poprzez prezentowanie twórczości poety.