Numer konta Rady Rodziców

91 1020 2498 0000 8002 0696 0670 PKO BANK POLSKI SA