Szkoła podstawowa nr 4 w Będzinie

Migamy

Migamy

Nasza szkoła przyłączyła się do Interdyscyplinarnego Projektu Edukacyjnego – „Migowy dla dzieci” organizowanym przez MiguMig – zabawy z językiem migowym - www.migumig.pl
Projekt jest realizowany na zajęciach wychowawczych w klasie 4b

Pierwsze zajęcia to poznawanie kolorów w języku migowym.

Cele projektu:
budowanie świadomości nt. polskiego języka migowego,
wspomaganie harmonijnego rozwoju dzieci na płaszczyźnie motorycznej, emocjonalnej, społecznej i intelektualnej,
wzbogacenie codziennej pracy z dziećmi o elementy polskiego języka migowego,
rozwijanie ciekawości poznawczej dzieci,
rozwijanie otwartości, empatii i pewności siebie w otaczającym dzieci świecie,
poszerzanie światopoglądu dzieci,
przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu osób niepełnosprawnych,
poszerzenie warsztatu pracy nauczycieli, pedagogów i specjalistów.

Galeria zdjęć