Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego,  Ministerstwa Zdrowia  i rekomendacje MEN

Prosimy rodziców o zapoznanie się: 

informacja Głównego Inspektora Sanitarnego:

link do strony

informacja Ministerstwa Zdrowia:

link do strony

rekomendacje Ministerstwa Edukacji Narodowej:

link do strony

bieżące informacje można sprawdzać na stronie:

link do strony