Drodzy Uczniowie

Dziękuję wszystkim, którzy podjęli działania i nie potraktowali minionego tygodnia jako dodatkowej przerwy wiosennej. Wielu z Was wykonywało proponowane zadania i przekazywało nauczycielom informację zwrotną.
Proszę, abyście nie traktowali nauki zdalnej jako przykrego obowiązku. Pamiętajcie, że cel Waszej nauki jest jeden - wszechstronny rozwój każdego z Was, na miarę swoich własnych możliwości.
To czas, w którym musicie wykazać się niezwykłą odpowiedzialnością, obowiązkowością, motywacją i zaangażowaniem. Zorganizowanie własnej nauki w domu wymaga umiejętności organizacji oraz podjęcia mocnego postanowienia i wytrwania w nim. To niewątpliwie próba Waszych charakterów. Wierzę, że macie silną wolę i dacie radę.
Nie jesteście sami, zawsze możecie zadawać pytania, prosić o pomoc oraz konsultować się z nauczycielami.
Pamiętajcie również o własnym i innych bezpieczeństwie. Zostańcie w domu.

Tomasz Sowa
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4