Żywienie dzieci

Szanowni Państwo!

W szkole prowadzimy żywienie dla 260 uczniów i dzieci z oddziałów przedszkolnych. Jest to duże przedsięwzięcie pod względem logistycznym, zarówno jeżeli chodzi o przygotowanie, wydawanie posiłków jak i rozliczenia finansowe.
Uczniów prosimy o przestrzeganie wyznaczonej dla każdej klasy pory obiadu.
Do Rodziców zwracamy się z prośbą o przestrzeganie poniższych zasad.
1. W tytule przelewu należności za obiady podajemy imię i nazwisko dziecka/ucznia!!!
2. Nie dokonujemy wpłat przed rozpoczęciem miesiąca, którego dotyczą!
3. Nie zaokrąglamy wpłat!
4. Wpłacamy dokładnie kwotę, która stanowi należność za dany miesiąc!
5. Nie płacimy za kilka miesięcy "do przodu"!
6. Pilnujemy terminu wpłat!

Opłata za obiady w marcu wynosi 77,00 zł.

Kwotę należy pomniejszyć o odliczenia za poprzedni miesiąc.

Informacji na temat należnej kwoty do zapłaty udzielają pracownicy świetlicy szkolnej.

Płatność należy uregulować do 10 marca!