Rekrutacja do szkół średnich- -aktualizacja

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz komunikat MEN w tej sprawie na stronie:

link do strony MEN

Informujemy, że została opublikowania oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych umożliwiająca zapoznanie się z katalogiem szkół i oddziałów.

LINK do strony z ofertą szkół