Zbiórka makulatury

Zbiórka makulatury

Akcja zbiórki makulatury trwa od 16.11.22r do 31.11.22 r.

Makulaturę można dostarczyć do budynku głównego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie.

Punkt Informacji Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie, plac prof. Włodzimierza Wójcika 1, 42-500 Będzin
tel.: 32 267 41 65