Szkoła podstawowa nr 4 w Będzinie

Zatrzymaj smog

Zatrzymaj smog

Czym jest smog?

Smog (ang.) - smoke (dym) + fog (mgła). Smog to połączanie niekorzystnych warunków pogodowych i dużej ilości pochodzących z kominów gospodarstw domowych zanieczyszczeń.

W ich skład wchodzą trujące dla człowieka pyły i gazy:

  • pył zawieszony PM 2,5
  • pył zawieszony PM10
  • tlenki azotu (NOx)
  • dwutlenek siarki (SO2)
  • tlenek węgla (CO)

Szkodliwe substancje powstaje głównie w wyniku spalania mułu, flotu, węgla brunatnego, wilgotnego drewna i śmieci w naszych własnych piecach.

Wpływ smogu na zdrowie

Każdego roku smog przyczynia się do śmierci ponad 44 tys. Polaków.

Oddychanie nimi naraża nas między innymi na:

  • choroby układu oddechowego
  • choroby układu krążenia
  • osłabienie układu odpornościowego
  • choroby układu krwionośnego