Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej i realziacji swiadczeń profilaktycznych.

Zasady postępowania dotyczące udzielania pomocy przedlekarskiej, realizacji świadczeń profilaktycznych.

_Opracowanie na podstawie: „Procedura postępowania dotycząca bezpieczeństwa na okres epidemii korona wirusa SARS-CoV-2 w gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej SZKOL-MED w Będzinie.” _

W kontaktach bezpośrednich w środowisku szkoły pielęgniarka szkolna ma obowiązek zachowania dystansu min. 1,5 -2 m.

Pielęgniarka w miarę możliwości ma minimalizować kontakt bezpośredni z gronem pedagogicznym, rodzicami oraz przemieszczaniem się po budynku szkoły.

W kontaktach bezpośrednich pielęgniarka szkolna ma stosować maskę chirurgiczną.

Kontakty z rodzicami należy minimalizować stosując teleporady.

Pielęgniarka szkolna po przyjściu ucznia do gabinetu powinna mieć ubrane rękawiczki jednorazowe, maskę ochronną, przyłbicę oraz fartuch fizelinowy

Uczeń wchodząc do gabinetu pielęgniarki powinien zdezynfekować ręce

Po zakończeniu wizyty ucznia w gabinecie należy zdezynfekować wszystkie powierzchnie oraz sprzęty i przyrządy mające kontakt z uczniem,

W gabinecie może znajdować się tylko jeden uczeń.