Szkoła podstawowa nr 4 w Będzinie

Zapytania ofertowe

Będzin, 21.10.2021 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZAMAWIAJĄCY Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stanisława Staszica 42 – 500 Będzin, ul. Wisławy Szymborskiej 1 NIP: 625 126 45 97 REGON: 000726300 NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO „Roboty posadzkowe salki gimnastycznej oraz malarskie łącznika w Szkole Podstawowej nr...

Będzin, dnia 05.10.2021r. ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 130 000 ZŁOTYCH I. ZAMAWIAJĄCY: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stanisława Staszica w Będzinie II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – robota budowlana : „Roboty posadzkowe salki gimnastycznej...