Szkoła podstawowa nr 4 w Będzinie

Wakacyjne dyżury przedszkoli

Wakacyjne dyżury przedszkoli

Terminy dyżurów wakacyjnych zostają zachowane, zarządzenie nr 0050.13.2020 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 15 stycznia 2020 roku obowiązuje.

link do terminów

Przyjmowanie dzieci na dyżur wakacyjny będzie odbywać się zgodnie z procedurą oraz wytycznymi GIS i MZ.
Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z informacjami na stronie danego przedszkola dotyczącymi:
wymaganej dokumentacji
procedur sanitarnych
stawki żywieniowej

W terminie do 5 czerwca 2020 roku rodzice lub opiekunowie prawni w szkole podstawowej z oddziałem przedszkolnym wypełniają karty zgłoszenia na dyżur letni. Zainteresowani pobytem swojego dziecka w przedszkolu przez dwa miesiące wakacyjne wypełniają dwie karty zgłoszenia.

Dokumentację należy składać do 5 czerwca 2020 r w  Szkole Podstawowej nr 4 w kopercie.

Dokumentacja zawiera:
KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
PODPISANA KLAUZULĘ O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
OŚWIADCZENIE DLA RODZICÓW DEKLARUJĄCYCH PRZYJŚCIE DZIECKA DO

Wszystkie dokumenty można pobrać na stronie danego przedszkola lub jeżeli rodzic nie ma takiej możliwości w "okienku" SP 4.

Pliki do pobrania

oświadczenie rodzica

Format: DOCX, Waga: 12 kB

Pobierz plik docx