Stypendium szkolne

Termin składania wniosków o stypendium szkolne (socjalne) na rok szkolny 2020/2021 do 15 września 2020 r. Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Będzinie.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach nett za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku

Dochód nie może przekraczać 528 zł netto na osobę.

Na wniosku należy umieścić numer telefonu komórkowego (stacjonarnego lub komórkowego)

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 267 91 58 (Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Będzinie)