Szkoła podstawowa nr 4 w Będzinie

Stołówka szkolna

Informujemy rodziców dzieci, które korzystają z żywienia (obiady), że wpłat należy dokonywać na konto szkoły, nie później, niż do 5-go dnia miesiąca. Informację o kwocie należnej do zapłaty za miesiąc marzec otrzymają Państwo za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

W związku z powrotem dzieci do szkoły w systemie nauczania hybrydowego informujemy, że możliwość skorzystania z posiłku w tych dniach będą mieli uczniowie, których rodzice potwierdzili obecność dziecka na obiadach.

Informujemy rodziców dzieci, które korzystają z żywienia (obiady), że wpłat należy dokonywać na konto szkoły, nie później, niż do 5-go dnia miesiąca. Informację o kwocie należnej do zapłaty za miesiąc marzec otrzymają Państwo za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Od 1 marca 2022 r. zmianie ulega stawka żywieniowa. Dla uczniów wynosi 5,00 zł za obiad. Kwota do wpłaty za marzec to 115zł. Wpłat należy dokonywać do 5-tego każdego miesiąca. Numer konta do wpłat: 16 1050 1227 1000 0023 0092 7478

Regulamin żywienia W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, a w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 4 w Będzinie istnieje możliwość korzystania z wyżywienia obejmującego jeden posiłek – obiad dwudaniowy. 1. Do korzystania z posiłków przygotowywanych przez...

Szanowni Państwo, żywienie dzieci szkolnych rozpoczyna się 06.09.2021r. Kwota do wpłaty za miesiąc wrzesień to 76zł. Przypominamy, że wpłat należy dokonywać do 5-tego każdego miesiąca. Numer konta do wpłat: 16 1050 1227 1000 0023 0092 7478