Szkoła podstawowa nr 4 w Będzinie

Stołówka szkolna

Informujemy rodziców dzieci, które korzystają z żywienia (obiady), że wpłat należy dokonywać na konto szkoły, nie później, niż do 5-go dnia miesiąca. Informację o kwocie należnej do zapłaty za dany miesiąc otrzymają Państwo za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Regulamin żywienia W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, a w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 4 w Będzinie istnieje możliwość korzystania z wyżywienia obejmującego jeden gorący posiłek – obiad dwudaniowy. Do korzystania z posiłków przygotowywanych...

Wytyczne MEiN, MZ oraz GIS dotyczące procedur bezpieczeństwa związanych z kuchnią i stołówką szkolną zamieszczone zostały w „Procedura bezpieczeństwa obowiązująca w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stanisława Staszica w Będzinie w okresie pandemii COVID-19”

Szanowni Państwo, żywienie dzieci szkolnych rozpoczyna się 06.09.2021r. Kwota do wpłaty za miesiąc wrzesień to 76zł. Przypominamy, że wpłat należy dokonywać do 5-tego każdego miesiąca. Numer konta do wpłat: 16 1050 1227 1000 0023 0092 7478