Spotkanie z pracownikiem PPP Będzin

Dyrekcja SP 4 i pracownicy Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Będzinie zapraszają Rodziców uczniów klas 7  i  8 na spotkanie online. Temat: Pandemia - skutki psychiczne dla dzieci i młodzieży. Jak wspierać dziecko w tym czasie. Termin: 29.04.2021 godz. 16.30. Szczegółowych informacji udzielają wychowawcy klas.