Śpiewający sukces naszych uczennic

Śpiewający sukces naszych uczennic

Milena Krzoska z klasy 7c zajęła II miejsce
a Julia Krzemień z klasy 5a otrzymała wyróżnienie
w 25 Międzyszkolnym Festiwalu Piosenki Zagłębiowskiej. To duży sukces ponieważ konkurs ma zasięg wojewódzki i wpisany został na listę konkursów kuratoryjnych.
Uczennicom i nauczycielowi muzyki p. Tomaszowi Sowie serdecznie gratulujemy.