Rekrutacja uzupełniająca do oddziału przedszkolnego 2021/22

W wyniku rekrutacji do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 4  im. Stanisława Staszica w Będzinie na rok szkolny 2021/2022 pozostało 5 wolnych miejsc.

Rodzice – mieszkańcy Będzina - zainteresowani przyjęciem dziecka do oddziału przedszkolnego na wolne miejsca powinni w terminie od 4 do 10 maja 2021 roku złożyć w szkole wniosek o przyjęcie w ramach postępowania uzupełniającego.
Obowiązują wzory wniosków i załączników wykorzystywane podczas rekrutacji podstawowej

Ze względu na sytuację zagrożenia epidemią wirusa Covid-19 rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów dostarczenia wniosków:

1) wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres: sp4bedzin@sp4.bedzin.pl

2) dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do szkoły w zamkniętej podpisanej kopercie.

14 maja 2021 roku o godz. 14.00 zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.