Szkoła podstawowa nr 4 w Będzinie

Rekrutacja

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Będzinie informuje, że od 01 lutego 2024 roku do 22 marca 2024 roku trwają zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025 dzieci zamieszkałych w  obwodzie szkoły z  rocznika 2017 i  2018 (na wniosek rodzica/opiekuna) Rodzice/ opiekunowie kandydata, zamieszkałego w obwodzie szkoły, wypełniają **...

Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 4, które ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej, przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia - dokument: Zgłoszenie do klasy I szkoły podstawowej Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podlegają rekrutacji

Informujemy, że zgodnie z obowiązującą procedurą rekrutacji do prowadzonych przez Miasto Będzin przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 10 kwietnia 2020 roku o godz. 14.00 zostaną ogłoszone listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25...

Zmiana zasad przyjmowania wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej Wnioski o  przyjęcie dziecka do klasy I  prowadzonej przez miasto Będzin szkoły podstawowej, organizującej rekrutację na wolne miejsca, przyjmowane będą do 27 marca br., tj ustalonego wcześniej terminu. Ze względu na sytuację zagrożenia...

Zmiana zasad przyjmowania wniosków o przyjęcie do przedszkola miejskiego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej Wnioski o  przyjęcie dziecka do prowadzonego przez miasto Będzin przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmowane będą do 27 marca br., tj. ustalonego wcześniej terminu. Ze względu na...