Szkoła podstawowa nr 4 w Będzinie

Projekty i programy edukacyjne

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Polak ma essę!" zakłada jako cel główny utrwalenie zdobytej wiedzy oraz nabywanie nowych umiejętności poprzez zabawę i integrację uczniów. Cele szczegółowe projektu; ✓ utrwalanie nabytej wiedzy z języka polskiego oraz historii poprzez zabawę, ✓ wspomaganie rozwoju dzieci, ✓ odkrywanie dziecięcych talentów, ✓ integracja...

W tym roku w naszej szkole wdrożyliśmy do realizacji innowację pedagogiczną "Jurta emocji" napisana na podstawie Baśni orientalnych. Baśnie orientalne jest to cykl baśni kazachskich, które ukazały się w Wydawnictwie Ridero. Baśnie z języka rosyjskiego przetłumaczyła nauczycielka języka polskiego Urszula Kwapisz, ilustracje wykonała pani Martyna Kita Głównym...

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Piękna Nasza Polska Cała" Organizator -Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi Autor - Ludmiła Fabiszewska Patronat Honorowy: Minister Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marszałek Województwa Łódzkiego, Łódzki Kurator Oświaty Fundacja Niepodległa, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola...

„Klimat dla Młodych” to bezpłatny projekt edukacyjny, którego celem jest kształtowanie świadomości w zakresie znaczenia ekologicznego stylu życia oraz inspirowanie dzieci, młodzieży, a także nauczycieli i pedagogów do podejmowania aktywności w tym obszarze. Projekt UNICEF „Klimat dla Młodych” ma na celu nie tylko poszerzanie wiedzy uczniów...

2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Z tej okazji nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego "Mam uczucia, mam marzenia, mam autyzm". Głównym celem projektu jest przybliżenie uczestnikom informacji na temat spektrum autyzmu oraz propagowanie idei akceptacji i tolerancji dla osób dotkniętych tym zaburzeniem. Aby zaakcentować...

Ogólnopolski program „Ocalimy Świat”! to inicjatywa edukacyjna, która łączy poszerzanie wiedzy ekologicznej uczniów z kształtowaniem ich postaw i charakteru oraz podnoszeniem umiejętności społecznych i kompetencji cyfrowych. Program realizują uczniowie z klasy 4 b pod opieką Pani Urszuli Kwapisz. Wyjątkowość Programu OŚ polega na...

To już nasz kolejna edycja Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego "Z kulturą mi do twarzy". Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunek polityki oświatowej na rok szkolny 2022/2023: wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. Głównym celem projektu jest wprowadzenie uczniów w świat wartości oraz...

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w Ogólnopolskim projekcie edukacyjno - społecznym : " W cudownym świecie z Wami - Niebieskimi Motylami". Celem projektu jest poszerzanie świadomości społecznej wśród dzieci i młodzieży na temat autyzmu.

W tym roku postanowiliśmy szczególnie zadbać o dobro naszej planety, dlatego przystąpiliśmy do programu edukacyjno-grantowego „Velvet. Piątka dla natury” skierowanego do szkół podstawowych w całej Polsce zainicjowanego przez firmę Velvet CARE. W ramach programu szkoła może ubiegać się o atrakcyjne nagrody takie jak: zestawy edukacyjne o wartości do...

W ramach konkursu Piątka dla Natury! Dyrektor szkoły będzie ubiegał się o dofinansowanie ekoprojektu Z MCHU i PAPROCI - DLA CZYSTEGO POWIETRZA w wysokości 7 tyś zł. Wybrany został obszar tematyczny: redukcja zanieczyszczeń powietrza. Celem projektu jest budowa ściany zieleni, w rewitalizowanym ogrodzie szkolnym. Ściana z mchu...

W październiku 2021 r. przystępujemy do ogólnopolskiej kampanii społecznej "Dla poprawnej polszczyzny" Harmonogram działań: 1. przygotowanie plakatu promującego kampanię 2. udział w rodzinnym Dyktandzie 3. przygotowanie plakatu „Stop! Przystanek Ortograficzny” 4. organizacja Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego (21 lutego 2022) 5. przeprowadzenie akcji „...

Każdego roku w rocznicę odzyskania niepodległości nasza szkoła bierze udział w  realizacji ogólnopolskiego projektu na Święto Niepodległości Karta dla Polski 2021/ Postcard for Polish Independence Day 2021 Zespoły z klas czwartych i ósmych tworzą papierowe lub cyfrowe (wykonane w dowolnym programie graficznym) karty z życzeniami dla Polski...

Po raz kolejny innowacja pedagogiczna Emocja będzie realizowana w naszej szkole. Innowację prowadzi nauczycielka języka polskiego Urszula Kwapisz z uczniami klas 5b i 8c.

Klasy 4a i 4b realizują projekt "Magiczna moc bajek". Celem projektu jest promocja wartości moralnych i kształtowanie postaw prospołecznych u dzieci w wieku szkolnym poprzez działania edukacyjne oparte o wspólną lekturę bajek i baśni. Koordynatorem projektu jest nauczycielka języka polskiego Urszula Kwapisz.

Uczniowie klas 4a i 4b w roku szkolnym 2021 – 2022 biorą udział w MIĘDZYNARODOWYM PROJEKCIE EDUKACYJNYM “Z kulturą mi do twarzy” Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021 /2022 punkt 1 – wspomaganie wychowawczej roli rodziny; punkt 2 – wychowanie do...

Nasza szkoła brała udział w programie UNICEFu MOC PREZENTÓW - PREZENTY BEZ PUDŁA. Była to akcja mająca na celu pomoc dzieciom z Gwatemali dotkniętym przez katastrofy naturalne. Udało się nam, dzięki Państwa hojności zebrać 580 zł, za co serdecznie dziękujemy. Pieniądze zostały przekazane na 2 zestawy higieniczne dla 5 osobowej rodziny, 100 mydeł...

Nasza szkoła bierze udział w projekcie edukacji cyfrowej "Lekcja: Enter – to lekcja przyszłości". Nauczyciele oraz kadra kierownicza szkoły wezmą udział w szkoleniach podnoszących kompetencje z zakresu wykorzystania narzędzi cyfrowych, TIK i  aktywizujących metod nauczania.

"Polska Folklorem Malowana" to projekt edukacyjny, którego inicjatorem jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łebnie na Kaszubach. Projekt ma charakter ogólnopolski. Założeniem projektu jest stworzenie materiałów informacyjnych o regionach przez poszczególne placówki z terenu naszego kraju, a następnie wymiana materiałów i przeprowadzenie na ich...

Design Thinking (myślenie projektowe) to nowoczesna metoda, którą wykorzystuje się do tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Sprawdza się wszędzie tam, gdzie ważne jest uwzględnienie i dopasowanie ich do potrzeb użytkowników. Praca tą metodą daje szansę na wypracowanie praktycznych, oryginalnych i przede wszystkim skutecznych rozwiązań, odpowiadających realnym...

Minister Edukacji Narodowej oraz Rada Dzieci i Młodzieżywłączenia się w akcję „Szkoła do hymnu” i odśpiewania 4-zwrotkowego hymnu narodowego w piątek, 8 listopada o symbolicznej godz. 11:11. kontynuacja ubiegłorocznej inicjatywy „Rekord dla Niepodległej”,

Nasza szkoła nawiązała międzynarodową współpracę w ramach programu eTwinning. Klasa Va współtworzy projekt „Let's meet new friends!” ze szkołą podstawową w Vilanova i la Geltrú. Uczniowie otrzymali już pierwsze listy od rówieśników z Hiszpanii i pracują nad odpowiedziami. Celem projektu jest pogłębienie umiejętności posługiwania się...

Klasy: 1b, 2a i 3c biorą udział w projekcie edukacyjnym "Zdrowo jem, więcej wiem". Projekt skierowany do uczniów i nauczycieli z zerówek i klasy I-III ze szkół podstawowych. Trwa cały rok szkolny i jest podzielony na 3 etapy (jesień, zima, wiosna). Głównym celem projektu jest zatem wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez...

Klasa 1b bierze udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym "Uczymy dzieci programować". Jest to inicjatywa mająca na celu propagowanie nauki programowania wśród dzieci. Logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, szukanie różnych rozwiązań, analizowanie ich i wybieranie tych najbardziej optymalnych to umiejętności, które warto...

"Będzińskie Szkoły Górą!- różne możliwości, te same szanse" Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WSL 2014-2020. Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych uczniów będzińskich szkół podstawowych i gimnazjów, zwiększający ich szansę na dalszą edukację i rozwój społeczno-zawodowy. W ramach zadań...

Od października do listopada 2018 r. w szkole był realizowany program „Wychowanie przez czytanie – z książką w świat wartości”, Był on częścią kampanii społecznej "Cała Polska czyta dzieciom". Celem programu było zapoznanie uczniów z pozytywnymi wartościami, pokazanie korzyści płynących z ich zastosowania na co dzień. Kolejnym celem było...

W 2016 roku szkoła rozpoczęła współpracę międzynarodową w ramach programu e-Twinning. Program ten umożliwia naszej szkole realizację projektów edukacyjnych we współpracy ze szkołami z zagranicy, z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Tematyka projektów nawiązuje do podstawy programowej oraz zainteresowań uczniów. Podczas realizacji...

Szkoła realizuje projekt edukacyjny „Lepsza Szkoła” prowadzony przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe - Sesje z plusem. Sesje z plusem to wygodne i praktyczne narzędzie do systematycznego sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów szkoły podstawowej z zakresu matematyki oraz do monitorowania i analizy ich postępów w nauce podczas całego roku szkolnego. Projekt...

Oddział Przedszkolny "Sówki" bierze udział w niezwykłym projekcie edukacyjnym "Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury". Jego celem jest rozbudzenie wśród dzieci zamiłowania do książek. Dzieci wspólnie z wychowawcami wybrały grupową maskotkę - Misia, który przez cały rok będzie podróżował po ich domach i słuchał bajek czytanych przez rodziców....