Szkoła podstawowa nr 4 w Będzinie

POWER Międzynarodowa mobilność uczniów

W lokalnej prasie ukazał się artykuł "Czwórka w Portugalii" opisujący wyjazd w ramach programu POWER "Polsko-portugalskie związki kulturowe". Osoby zainteresowane odsyłamy do wydania gazety AB Aktualności Będzińskie wyd. 10/12 październik lub strony fb. gazety.

30.09.21 r. uroczyście zakończyliśmy międzynarodowy projekt POWER "Polsko-portugalskie związki kulturowe". Główny cel projektu został osiągnięty i utrwalony. Portugalię i Polskę oddziela niemal cały kontynent. Pomimo wielkiej odległości znawcy kultury obu krajów dostrzegają wiele podobieństw w aspekcie mocarstwowej przeszłości, katolickiej tradycji czy...

I to już koniec. Wracamy do Polski. W ramach programu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” zrealizowaliśmy projekt "Związki polsko-portugalskie. Działania w ramach programu POWER nadały naszej szkole europejskiego charakteru. Wyjazd podniósł kompetencje językowe uczniów oraz świadomość wielokulturową. Nawiązaliśmy trwałe związki ze szkołą partnerską...

Związki polski -portugalskie nawiązane i utrwalone. Uczniowie poznali najważniejsze zwroty w języku portugalskim, narodowe dania i zwyczaje portugalskie. Uczyli się programu Adobe Spark. Zajęcia zakończyły się gra w koszykówkę.

Zgodnie z planem, rano udaliśmy się do szkoły partnerskiej w Torres Novas. Przewodnikiem był pan Nelson, nauczyciel fizyki i chemii. Zostaliśmy bardzo serdecznie powitani przez Dyrekcję szkoły. I rozpoczęliśmy naszą mobilność. Zapoznaliśmy się z uczniami szkoły partnerskiej. Na początku było ciężko z komunikacją, ale potem było już...

I. REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW WYJAZDU ZAGRANICZNEGO w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów: „Polsko-portugalskie związki kulturowe” Rekrutacji uczniów dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie: a) Dyrektor szkoły. b) Wicedyrektor szkoły c) Koordynator projektu. d) Przedstawiciel zespołu nauczycieli ds. projektu/ wychowawca klasy....

Polsko-portugalskie związki kulturowe Cele projektu: – odkrywanie polskiej i portugalskiej historii, kultury i tradycji w kontekście tworzenia międzykulturowego dialogu, – integracja polskiej i portugalskiej młodzieży wokół najważniejszych europejskich wartości, – tworzenie trwałych, przyjaznych relacji opartych na otwartości i tolerancji,...

Projekt „Międzynarodowa mobilność uczniów”, to zadania realizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt zakłada wyjazdy grup młodzieży wraz z opiekunami do krajów Unii Europejskiej. Celem jest realizacja wraz z uczniami szkoły goszczącej przedsięwzięcia edukacyjnego z zakresu podstawy...