Szkoła podstawowa nr 4 w Będzinie

Oddziały przedszkolne

W roku szkolnym 2022/2023 szkoła prowadzi jeden 25 osobowy oddział przedszkolny dla dzieci 3-4-5-6 letnich. wychowawcy: mgr Justyna Guzy, mgr inż Natalia Trybała woźna oddziałowa: Halina Nieckuła

Celem dążeń nauczycieli w naszych oddziałach jest: Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa....