Obiady

W związku z powrotem dzieci do szkoły w systemie nauczania hybrydowego informujemy, że możliwość skorzystania z posiłku w tych dniach będą mieli uczniowie, których rodzice potwierdzili obecność dziecka na obiadach.