Kwota do zapłaty za obiady za miesiąc październik

84 zł.

Jeśli dziecko miało zgłoszone nieobecności kwota za żywienie jest pomniejszana o odliczenia.
Informacji na temat płatności za żywienie udziela wychowawca świetlicy, tel. 511 129 428