Kampania Tydzień ulgi

Kampania Tydzień ulgi

W tygodniu od 17 maja nasz szkoła bierze udział w kampanii „Tydzień ulgi”.
Nasza szkoła znajduje się na liście szkół biorących udział w akcji na 187 pozycji.

Więcej na stronie:

Tydzień Ulgi

Jej pomysłodawcą są naukowcy z Instytutu Psychologii UJ.

Celem kampanii jest obniżenie stresu związanego z powrotem uczniów do szkoły. Działania nauczycieli mają polegać na podarowaniu uczniom tygodnia bez sprawdzianów, kartkówek, prac klasowych, odpytywania oraz zadań domowych.

Prowadzone będą również zajęcia integracyjne.