Kalendarz roku 2022/2023

 1. Kalendarz roku szkolnego
  • Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 1 września 2022 r.
  • Zimowa przerwa świąteczna- 23 - 31 grudnia 2022 r.
  • Ferie zimowe - 16 – 29 stycznia 2023 r.
  • Wiosenna przerwa świąteczna - 6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.
  • Egzamin ósmoklasisty -
  język polski – 23 maja 2023 r.
  matematyka – 24 maja 2023 r.
  język angielski – 25 maja 2023 r.
  • Zakończenie zajęć - 23 czerwca 2022 r.

 2. Dni wolne od zajęć dydaktycznych ( w tych dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla wcześniej zgłoszonych uczniów)
  • 14 październik 2022 r.
  • dni egzaminów ósmoklasisty: 23-24-25 maja 2023 r.
  (planowane po uzyskaniu zgody UM: • 31 października 2022r., 2 maja 2022r., 9 czerwca 2023r. )

 3. Terminy związane z wystawianiem ocen.
  • informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną/niekasyfikowaniem I półrocze do 15 grudnia 2022 r.
  • informacja o ocenach przewidywanych na I półrocze do 03 stycznia 2023 r. (wpis do e-dziennika)
  • klasyfikacja śródroczna, zatwierdzenie ocen - 12 stycznia 2023 r.
  • informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną/niekasyfikowaniem II półrocze do 15 maja 2023 r.
  • informacja o ocenach przewidywanych na II półrocze do 31 maja 2023 r. (wpis do e-dziennika)
  • klasyfikacja końcowo-roczna 15 czerwca 2023 r.

 4. Terminy egzaminów • 19-20 czerwca 2023 r. egzaminy klasyfikacyjne
  • 24-25 sierpnia 2023 r. – egzaminy poprawkowe

 5. Harmonogram zebrań i konsultacji z rodzicami • 5.09.22 zebrania z rodzicami uczniów klas 1 
  • 12-13.09.22 zebrania z rodzicami uczniów klas 2-8
  • 27.09.22 zebranie Rady Rodziców
  • 14 - 15.11.22 zebrania z rodzicami uczniów klas 1-8
  • 12 - 13.01.23 zebrania z rodzicami uczniów klas 1-8
  • 27 - 28.03.23 zebrania z rodzicami uczniów klas 1-8
  • 15 - 16.05.23 zebrania z rodzicami uczniów klas 1-8

Wychowawca klasy w zależności od potrzeb może zorganizować zebranie w dodatkowym terminie.