Kalendarz roku 2021/2022

 1. Kalendarz roku szkolnego
  • Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 1 września 2021 r.
  • Zimowa przerwa świąteczna- 23 - 31 grudnia 2021 r.
  • Ferie zimowe - 14 – 27 lutego 2022 r.
  • Wiosenna przerwa świąteczna - 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.
  • Egzamin ósmoklasisty -
  język polski – 24 maja 2022 r.
  matematyka – 25 maja 2022 r.
  język angielski – 26 maja 2022 r.
  • Zakończenie zajęć - 24 czerwca 2022 r.

 2. Dni wolne od zajęć dydaktycznych ( w tych dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla wcześniej zgłoszonych uczniów)
  • 14 październik 2021 r.
  • dni egzaminów ósmoklasisty: 24-25-26 maja 2022 r.
  • 2 maja 2022 r. poniedziałek Święto Flagi -

17 czerwca 2022 r. piątek po święcie Boże Ciało - dzień roboczy

 1. Terminy związane z wystawianiem ocen.
  • informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną/niekasyfikowaniem I półrocze do 22 grudnia 2021 r.
  • informacja o ocenach przewidywanych na I półrocze do 17 stycznia 2022 r. (wpis do e-dziennika)
  • klasyfikacja śródroczna, zatwierdzenie ocen - 31 stycznia 2022 r.
  • informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną/niekasyfikowaniem II półrocze do 17 maja 2022 r.
  • informacja o ocenach przewidywanych na II półrocze do 31 maja 2022 r. (wpis do e-dziennika)
  • klasyfikacja końcowo-roczna 14 czerwca 2022 r.

 2. Terminy egzaminów • 20-21 czerwca 2022 r. egzaminy klasyfikacyjne
  • 24-26 sierpnia 2022 r. – egzaminy poprawkowe

 3. Harmonogram zebrań i konsultacji z rodzicami • 2-3.09.21 zebrania informacyjne z rodzicami uczniów kl. 6-7-8 dotyczące szczepień
  • 7-8.09.21 zebrania z rodzicami uczniów klas 1 
  • 15-16.09.21 zebrania z rodzicami uczniów klas 2-8
  • 26.10.21 konsultacje indywidualne dla rodziców uczniów kl. 1-8
  • 29 - 30.11.21 zebrania z rodzicami uczniów klas 1-8
  • 11.01.22 konsultacje indywidualne dla rodziców uczniów klas 1-8
  • 1-2.02.22 zebrania z rodzicami uczniów klas 1-8 (podsumowanie 1  półrocza)
  • 29.03.22 konsultacje indywidualne dla rodziców uczniów klas 1-8
  • 16-17.05.22 zebrania z rodzicami uczniów klas 1-8

Wychowawca klasy w zależności od potrzeb może zorganizować zebranie w dodatkowym terminie. Ze względu na sytuację związaną z epidemią zebrania odbywają się stacjonarnie lub online. Konsultacje indywidualne z rodzicami odbywają się stacjonarnie.